Hà Nội: Sáp nhập 4 ban quản lý dự án thành 2
UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: PK

Sáng 16/5, UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà đã công bố quyết định của UBND TP. Hà Nội về việc sáp nhập 4 ban quản lý dự án (BQLDA) của thành phố thành 2 ban.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội quyết định thành lập BQLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. Hà Nội và BQLDA đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP. Hà Nội.

Thành lập BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố trên cơ sở hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hà Nội và BQLDA đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội TP. Hà Nội.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UNBD TP. Hà Nội về bổ nhiệm chức vụ Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội đối với ông Đồng Phước An (sinh năm 1973), Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hà Nội; Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP. Hà Nội đối với ông Hoàng Trọng Tùng (sinh năm 1974), Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. Hà Nội.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng công bố các quyết định bổ nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội và Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP. Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc sắp xếp tổ chức lại 6 BQLDA thành 4 BQLDA. Đồng thời các BQLDA khác cũng được rà soát, sắp xếp lại về tổ chức bộ máy, nhân sự, đảm bảo tinh gọn tổ chức, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị...

Ông Chu Ngọc Anh cũng lưu ý việc thực hiện và thúc đẩy giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội. UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và ngay trong tuần này, các tổ công tác của UBND TP. Hà Nội sẽ triển khai kiểm điểm tiến độ thực hiện.../.