Hà Nội sẽ tổ chức lễ công bố vận hành các ứng dụng nền tảng của Đề án 06
Hà Nội sẽ tổ chức lễ công bố vận hành các ứng dụng nền tảng của Đề án 06. Ảnh: TL

Kế hoạch có mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, ứng dụng cung cấp thông tin toàn diện, tạo kênh kết nối nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, ngày 28/6/2024, UBND TP. Hà Nội sẽ tổ chức Lễ công bố vận hành các ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ gồm: Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi), Hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID, Cấp lý lịch tư pháp trên VNeID, Hệ thống E-Cabinet. Đồng thời, sẽ công bố Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành các ứng dụng này và trình chiếu “Câu chuyện chuyển đổi số và một số kết quả trong triển khai Đề án 06 Chính phủ”.

Hoạt động này thể hiện sự nỗ lực của thành phố trong đẩy mạnh xây dựng nền tảng xã hội, mở các kênh tương tác trực tiếp giữa các cấp chính quyền thành phố với người dân, doanh nghiệp trên môi trường số; toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội Thủ đô.

Cung cấp các tiện ích trên một số lĩnh vực người dân và doanh nghiệp quan tâm như giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, quy hoạch, nông nghiệp, du lịch, văn hóa nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp tiến tới xây dựng Thủ đô Hà nội xanh, sạch, đẹp, thông minh, văn minh hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công khai một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn TP. Hà Nội.⁠

UBND TP. Hà Nội giao Văn phòng UBND chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin, truyền thông về sự kiện; phối hợp các sở, ngành xây dựng chương trình, kịch bản, trang trí, phòng khánh tiết, hội trường và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ lễ khai trương. Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng ứng dụng Công dân Thủ đô số.