Hà Nội siết chặt quản lý và sử dụng tài sản công về nhà đất
Kỳ họp thứ 10 HĐND TP. Hà Nội khóa XVI. Ảnh: NNK

Phê duyệt giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 42 tòa nhà tái định cư

Về việc rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của TP. Hà Nội, ông Dương Đức Tuấn cho biết, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Tài chính kê khai các thông tin và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc rà soát đánh giá, phân tích thực trạng quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của thành phố từ ngày 1/1/2018 đến nay để phục vụ việc lập đề cương Đề án quản lý sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của TP. Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định việc quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà, đất do tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương.

Đối với công tác xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá cho thuê nhà chuyên dùng, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, giá khởi điểm đấu giá các diện tích kinh doanh dịch vụ tại các chung cư tái định cư và các nội dung liên quan theo quy định, UBND TP. Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo được hiện trạng quản lý, sử dụng. Đồng thời, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 42 tòa nhà tái định cư. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm, bước giá để đấu thầu lựa chọn đơn vị thuê diện tích kinh doanh dịch vụ đối với 38 tòa nhà tái định cư.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính để xem xét, thẩm định đối với các diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà tái định cư và nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng theo quy định...

Xử lý thu hồi 7 địa điểm nhà chuyên dùng có vướng mắc, vi phạm nổi cộm

Cũng theo ông Dương Đức Tuấn, thành phố đã có những chế tài, biện pháp xử lý để giải quyết các trường hợp chây ỳ nợ tiền thuê nhà, sử dụng sai mục đích, vi phạm trong quá trình sử dụng quỹ nhà của nhà nước. Trên cơ sở báo cáo của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Sở Tài chính đã phân loại các khoản nợ phải thu của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đến thời điểm ngày 30/9/2022. Theo đó số nợ phải thu đến thời điểm ngày 30/9/2022 là hơn 190 tỷ đồng.

Liên ngành gồm các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Quy hoạch - Kiến trúc đã có các rà soát, sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc của các sở, ban, ngành của thành phố theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; đảm bảo tính tổng thể, khoa học, trên cơ sở các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc. Hiện, Sở Xây dựng đang phối hợp với Sở Tài chính rà soát hồ sơ, tài liệu, cơ sở pháp lý để thực hiện bố trí trụ sở làm việc tại Khu liên cơ quan Võ Chí Công, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tại Khu liên cơ quan Vân Hồ theo đúng quy trình, quy định và chủ trương của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố. Dự kiến báo cáo UBND thành phố và Ban Cán sự Đảng UBND thành phố trong tháng 12/2022.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng cho biết, Hà Nội đang quản lý 803 địa điểm nhà chuyên dùng. Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch triển khai và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác không phải để ở do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý trên địa bàn thành phố. Hiện, đoàn kiểm tra đang tổng hợp để báo cáo UBND thành phố kết quả kiểm tra và đề xuất phương án xử lý đối với trường hợp vi phạm.

Về kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn, ông Dương Đức Tuấn cho biết, Sở Xây dựng đã chủ trì cùng liên ngành: Sở Tài chính, Cục Thuế Hà Nội, UBND các quận có nhà chuyên dùng kiểm tra công tác quản lý của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và các xí nghiệp trực thuộc; thống nhất phương án xử lý thu hồi đối với 7 địa điểm nhà chuyên dùng có vướng mắc, vi phạm nổi cộm tại các quận: Hoàn Kiếm (5 địa điểm), Đống Đa (1 địa điểm), Ba Đình (1 địa điểm).

Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định thu hồi tại 2 địa điểm tại 41 Hàng Bồ và 121 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm và quyết định cưỡng chế thu hồi tại 6 địa điểm tại 36 Bà Triệu, 58-60 Hàng Buồm, 41 Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, tại 45 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, tại tầng 1 nhà A và tầng 1 nhà G khu 7,2ha Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

Dự kiến đấu giá 14.300,11m2 diện tích kinh doanh dịch vụ

Liên quan đến quỹ nhà tái định cư, theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, tại thời điểm chất vấn Kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Hà Nội còn tồn tại 251 căn hộ vi phạm; đến hiện tại còn 223 căn hộ vi phạm. UBND TP. Hà Nội dự kiến họp để chỉ đạo thu hồi các căn hộ vi phạm tại các nhà chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố.

Về đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu giá quyền thuê quỹ diện tích kinh doanh dịch vụ, Sở Xây dựng đã phê duyệt Kế hoạch đấu giá cho các đơn vị quản lý vận hành gồm 33.809,48m2.

Về thực hiện công tác tổ chức đấu giá của các đơn vị được giao quản lý, Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở dự kiến tổ chức đấu giá 14.300,11m2 diện tích kinh doanh dịch vụ. Ngày 28/10/2022, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan họp liên ngành xác định giá cho thuê tại các nhà chung cư tái định cư Ban được giao quản lý, trình UBND TP.Hà Nội phê duyệt làm cơ sở xác định giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá theo quy định. Dự kiến quý IV/2022 - quý I/2023 sẽ triển khai tổ chức đấu giá.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã tổ chức đấu giá quyền thuê lần 1 đối với 59 điểm với tổng diện tích đấu giá 14.012m2. Tuy nhiên, chỉ có 9 điểm có các cá nhân tham gia và trúng đấu giá với diện tích 965,14m2. Kết quả đấu giá cho thuê đã được Sở Xây dựng phê duyệt. Công ty đang triển khai ký hợp đồng cho thuê theo quy định.

Đối với 13.046 m2 (50 điểm) diện tích kinh doanh dịch vụ đấu giá không thành công lần 1. Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đấu giá lần 2 trong quý IV/2022.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 5.497,37m2 diện tích kinh doanh dịch vụ. Hiện nay đơn vị tư vấn đang xác định giá cho thuê, báo cáo các cơ quan liên quan, tổng hợp báo cáo UBND thành phố phê duyệt để triển khai công tác đấu giá trong quý IV/2022.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong quá trình quản lý, cho thuê một số đơn vị vi phạm hợp đồng thuê, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đề xuất UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi 10 điểm với diện tích 3.992,69 m2. Sau khi hoàn thành công tác thu hồi, Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đưa vào kế hoạch đấu giá năm 2023 đối với các diện nêu trên.