Hội đồng nghiệm thu Tổng cục Hải quan đánh giá cao tính thực tiễn của đề tài. Ảnh: Hải Anh

Đề tài thứ nhất: “Các giải pháp tăng cường Quản lý Nhà nước về hải quan đối với phương tiện và hành lý qua đường hàng không theo yêu cầu hội nhập”, mã số 08-N2011, do Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Văn Trường làm chủ nhiệm. Đề tài này nghiên cứu các văn bản pháp lý, thực trạng công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với phương tiện và hành lý tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh); học tập kinh nghiệm quản lý hải quan của một số nước tiên tiến trên thế giới,…

Nội dung nghiên cứu đưa ra những giải pháp mang tính khả thi, nhiều vấn đề mới, cách thức tổ chức mới, áp dụng phương pháp quản lý rủi ro hiện đại đối với phương tiện và hành lý, đề xuất triển khai các hệ thống thông tin, giúp cho cơ quan hải quan có công cụ thực hiện được việc kiểm tra giám sát, giảm bớt việc kiểm tra tràn lan mà tập trung vào các chuyến bay, các đối tượng trọng điểm.

Những nghiên cứu này sẽ được đơn vị áp dụng vào thực tế tại nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài- dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào giữa năm 2014.

Đề tài thứ 2: “Nghiên cứu các giải pháp kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu trong thông quan điện tử”, mã số 05-N2012, do Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Văn Bá Tín làm chủ nhiệm.

Nội dung nghiên cứu một cách có hệ thống về thủ tục hải quan, thông quan điện tử và kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) của Hải quan Việt Nam trong thời gian qua từ đó xây dựng phương pháp KTSTQ trong điều kiện hàng hóa xuất nhập khẩu được làm thủ tục hải quan bằng phương thức điện tử.

Hội đồng nghiệm thu Tổng cục Hải quan đã xếp loại ở mức xuất sắc 2 đề tài nghiên cứu khoa học của Hải quan Hà Nội, với ưu điểm có tính thực tiễn và khả năng triển khai vào hoạt động quản lý của ngành Hải quan.

Trong năm 2014, Hải quan thành phố Hà Nội đã đăng ký 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành là “Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về hải quan ở các khu công nghiệp” và “Bộ tiêu chí chuẩn hoá cho công tác báo cáo trong ngành Hải quan”.

Yến Thu-Hải Anh