Hải quan Hà Nội bám sát biến động thực tiễn để vực dậy số thu

Công chức hải quan rà soát, kiểm tra những mặt hàng trong danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu rủi ro cao. Ảnh: Châu Anh.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Bích Liên - Trưởng phòng Thuế xuất nhập khẩu (Cục Hải quan Hà Nội), thời gian qua, số thu của đơn vị chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế giới và trong nước, kim ngạch xuất nhập khẩu sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó nhiều mặt hàng được áp dụng chính sách giảm thuế cũng tác động đến số thu của đơn vị.

Một số nhóm mặt hàng chính giảm nhiều về kim ngạch nhập khẩu có thuế và số thu ngân sách. Cụ thể, 10 nhóm mặt hàng có tổng kim ngạch là 5,1 tỷ USD/7,3 tỷ USD, giảm 29,9% so với cùng kỳ năm 2022, giảm mạnh nhất là nhóm mặt hàng nguyên phụ liệu thuốc lá; hóa chất và sản phẩm; máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; linh kiện, phụ tùng ô tô…

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành 17 biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi để thực hiện 17 FTA trong giai đoạn 2022 - 2027. Do vậy, nhiều mặt hàng nhập khẩu có thuế suất cao bị cắt giảm thuế. Mức thuế suất ưu đãi trung bình năm 2022 là 14,8%; năm 2023 là 10,1%; năm 2024 là 9,6% cũng tác động tới công tác thu.

Đáng chú ý, việc giảm thuế GTGT cho một số mặt hàng từ 1/7/2023; thực hiện giảm thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng như phân bón, than củi; một số mặt hàng có thuế suất thuế nhập khẩu giảm như ethanol, lốp bằng cao su chưa qua sử dụng… đều là nguyên nhân giảm thu.

Cùng chung những khó khăn với cả nước, song, bằng nhiều giải pháp, Cục Hải quan Hà Nội đã hoàn thành dự toán năm 2023.

Năm 2024 chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Hà Nội dự kiến ở mức 33.570 tỷ đồng, cao hơn dự toán được giao năm 2023 (33.160 tỷ đồng).

Cục Hải quan Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ khó khăn trong bối cảnh tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp vẫn đang từng bước phục hồi. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều giải pháp về tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như giải pháp về công tác nghiệp vụ đã được đề ra và triển khai ngay từ đầu năm.

Một trong những trọng tâm năm 2024 là Cục Hải quan Hà Nội xây dựng chương trình tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn; đồng thời hướng dẫn các chi cục hải quan xây dựng kế hoạch tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đối với công tác nghiệp vụ, đơn vị tập trung rà soát, thực hiện kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng, đầy đủ để được áp dụng mức thuế thấp hoặc được hưởng các mức thuế ưu đãi đặc biệt; tập trung kiểm tra những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế.

Công tác quản lý trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu cũng sẽ được triển khai song song với kiểm tra, tham vấn trị giá trong khi làm thủ tục hải quan, kiểm tra trị giá sau khi thông quan đối với những mặt hàng và doanh nghiệp có rủi ro sẽ được tập trung triển khai.

Triển khai các giải pháp tăng thu

Bám sát tình hình thu ngân sách nhà nước luôn là nhiệm vụ được Hải quan Hà Nội triển khai xuyên suốt để đánh giá, rà soát nguồn thu, phân tích sự biến động tăng, giảm của từng tháng để đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước.