Cải cách hành chính của Hà Nội: Từng bước từ quản lý sang quan điểm phục vụ người dân, doanh nghiệp
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Chỉ số cải cách hành chính trung bình đều tăng

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh, kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trung bình cả hai khối sở, cơ quan tương đương sở và khối UBND các quận, huyện, thị xã đều tăng so với năm 2022. Cụ thể, khối sở và cơ quan tương đương sở: Chỉ số CCHC trung bình năm 2023 là 88,46%, tăng 2,73% so với năm 2022; khối quận, huyện, thị xã: chỉ số CCHC trung bình năm 2023 là 94,01%, tăng 1,26% so với năm 2022.

Nhiều đơn vị có sự cải thiện về kết quả chỉ số CCHC so với năm 2022. Khối sở và cơ quan tương đương sở: có 18/22 đơn vị khối sở có Chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2022. Trong đó, Sở Y tế là đơn vị có giá trị điểm số tăng cao nhất với 12,20%.

Khối quận, huyện, thị xã: có 24/30 đơn vị khối huyện có chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2022. Trong đó, huyện Ứng Hòa là đơn vị có giá trị điểm số tăng cao nhất với 5,03%.

Nhiều trục nội dung có sự cải thiện về kết quả so với năm 2022: Khối sở và cơ quan tương đương sở: có 4/8 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2022, bao gồm: “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC” (tăng 6,45%); “Cải cách chế độ công vụ” (tăng 3,87%), “Cải cách tài chính công” (tăng 9.77%) và “Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số” (tăng 7,99%).

Khối quận, huyện, thị xã có 5/8 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2022, bao gồm: “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC” (tăng 1,41%); “Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” (tăng 1%), “Cải cách tài chính công” (tăng 2,88%), “Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số” (tăng 7,21%) và “Tác động CCHC đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố” (tăng 6,88%).

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 của UBND các quận, huyện, thị xã cho thấy 100% đơn vị đạt được kết quả cao trên 90%. Cụ thể, đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 95%, bao gồm 9 đơn vị: Đống Đa, Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Thanh Trì, Ba Đình, Hoàng Mai, Hoài Đức và Quốc Oai.

Mức độ tăng chỉ số trung bình so với năm 2022 của khối sở tăng cao hơn so với khối quận, huyện, ví dụ khối sở tăng 2,73%, khối huyện tăng 1,26%...

Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, cơ quan tương đương sở, Sở Nội vụ đạt Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 cao nhất với kết quả là 94,25%, hơn 30,29% so với Thanh tra thành phố, có kết quả chỉ số năm 2023 thấp nhất, với giá trị là 63,96% (Khoảng cách này ở năm 2022 là 10,78%).

Bên cạnh các kết quả đạt được, theo Giám đốc Sở Nội vụ, Bộ Chỉ số CCHC giai đoạn 2023 – 2030 vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn của thành phố và chỉ đạo mới của trung ương. Sự quan tâm của các chủ thể trực tiếp đánh giá đôi lúc còn chưa được đầy đủ. Một số thủ trưởng đơn vị chưa quan tâm, giao cho bộ phận chuyên môn thực hiện thay. Hệ thống phần mềm đánh giá, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, quy trình đánh giá, hình thức đánh giá còn một số bất cập, cần điều chỉnh cho sát thực tiễn...

Cải cách hành chính của Hà Nội: Từng bước từ quản lý sang quan điểm phục vụ người dân, doanh nghiệp
Các cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023”.

Chuyển biến là có thật, nhưng chưa có sự “đột biến”

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, chỉ số trung bình của cả thành phố được nâng lên. Các cơ quan, sở ngành, quận huyện, thị xã đều có nỗ lực khi có tăng trưởng đều trên dưới 2%; một số đơn vị có chuyển biến tích cực, đột phá chuyển mình rõ nét.

"Qua thông tin từ nhiều chiều cho thấy, công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến. Cảm nhận được từng bước từ quản lý thủ tục hành chính sang quan điểm phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chuyển biến là có thật, nhưng chưa có sự “đột biến” trong phục vụ người dân, doanh nghiệp như kỳ vọng" - ông Trần Sỹ Thanh nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục quyết tâm, đổi mới, thực hiện đồng bộ từ thể chế đến tổ chức bộ máy, quy trình thủ tục, cải cách tài chính công. Cải cách hành chính cùng với chuyển đổi số thực chất, có hiệu quả thì lợi ích mang lại cho xã hội vô cùng lớn, đặc biệt là đối với doanh nghiệp và người dân. Việc đẩy nhanh thủ tục, quy trình có thể thấy ngay lợi ích với doanh nghiệp, người dân...

Bên cạnh đó, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện thực sự để tâm đến công việc, quy trình thủ tục, tiến độ công việc, thái độ phục vụ của từng cán bộ từ chuyên viên với tinh thần.

Tại buổi công bố, 17 tập thể và 18 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023”.