Hà Nội xây dựng Đề án thành lập cơ quan phục vụ hành chính công thành phố
Hà Nội xây dựng Đề án thành lập cơ quan phục vụ hành chính công thành phố. Ảnh: Minh họa

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc xây dựng Đề án thành lập cơ quan phục vụ hành chính công TP. Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã phân công ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo việc xây dựng Đề án thành lập cơ quan phục vụ hành chính công TP. Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công trực thuộc UBND thành phố.

Ngày 24/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ông Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định thành lập tổ biên tập xây dựng Đề án thành lập cơ quan phục vụ hành chính công TP. Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công gồm 35 thành viên do ông Trương Việt Dũng - Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội làm tổ trưởng.

Tổ Biên tập sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị xây dựng Đề án thành lập trung tâm phục vụ hành chính công hoặc sở/cơ quan phục vụ hành chính công thành phố là cơ quan chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công trực thuộc UBND TP. Hà Nội để triển khai thí điểm trên địa bàn; tham mưu UBND TP. Hà Nội trình HĐND TP. Hà Nội tại phiên họp chuyên đề tháng 9/2024...

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Văn phòng UBND TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng Đề án thành lập cơ quan phục vụ hành chính công TP. Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công; tham mưu, báo cáo UBND TP. Hà Nội trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Thời gian hoàn thiện, báo cáo UBND TP. Hà Nội xem xét, dự thảo đề án trước ngày 30/7/2024.

Kinh phí hoạt động của Tổ biên tập do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng UBND thành phố và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.