giai ngan

Ảnh T.L minh họa

Công văn nêu rõ, để đẩy nhanh tiến độ rà soát, đề xuất chuyển chủ đầu tư của các dự án hiện do các sở, ngành, tổng công ty, công ty và các đơn vị trực thuộc thành phố đang quản lý đầu tư; đồng thời để không làm gián đoạn công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 đã giao, UBND thành phố yêu cầu phải giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 trong tháng 1/2017 đối với các dự án dự kiến chuyển chủ đầu tư.

Cụ thể, cho phép các chủ đầu tư được sử dụng con dấu cũ để thực hiện các thủ tục giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 của các dự án đến hết ngày 31/1/2017. Các chủ đầu tư có trách nhiệm tập trung quyết liệt thực hiện công tác giải ngân đảm bảo hoàn thành mức cao nhất kế hoạch vốn thành phố đã giao năm 2016.

Công văn cũng nêu rõ, về việc rà soát, báo cáo đề xuất chuyển chủ đầu tư từ các sở, ban, ngành, tổng công ty, công ty, các đơn vị trực thuộc thành phố về 5 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của thành phố Hà Nội: Các sở, ban, ngành, tổng công ty, công ty, các đơn vị trực thuộc thành phố và 5 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của thành phố rà soát, đề xuất chuyển chủ đầu tư của các dự án theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.../.

H.C