Hà Nội yêu cầu kiểm tra, rà soát quá trình khảo sát, đấu giá 3 mỏ cát Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng - Minh Châu
Hà Nội yêu cầu kiểm tra, rà soát quá trình khảo sát, đấu giá 3 mỏ cát Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng - Minh Châu. Ảnh: TL

UBND TP. Hà Nội vừa có công văn về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát: Châu Sơn, Liên Mạc (Thượng Cát) và Tây Đằng - Minh Châu.

Công văn nêu rõ, thực hiện Công điện số 1087/CĐ-TTg ngày 11/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó giao: “Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo rà soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 3 mỏ cát: Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng - Minh Châu, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, tuyệt đối không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý để trục lợi, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm; kịp thời phát hiện sớm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/11/2023”.

Theo đó, thành phố giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì cùng các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Công an thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 3 mỏ cát trên theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 17/11/2023.

Thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát toàn bộ giấy phép khai thác cát đã cấp trên địa bàn thành phố đã hết thời hạn khai thác, báo cáo hiện trạng, cơ sở pháp lý, việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; nghĩa vụ tài chính về đất đai, môi trường, khoáng sản; đóng cửa mỏ theo quy định; trên cơ sở đó báo cáo đề xuất UBND thành phố đưa vào kế hoạch khai thác khoáng sản của thành phố đối với các mỏ còn trữ lượng khai thác nhưng hết thời hạn theo quy định; không gia hạn giấy phép khai thác cát, không cấp giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 05/9/2022 của UBND thành phố.

Đối với các mỏ cát chưa hết thời hạn khai thác, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật có liên quan của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố và UBND các quận, huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn, phát hiện, điều tra xử lý nghiêm hành vi khai thác cát, khoáng sản trái phép, báo cáo thường xuyên theo qui định.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã thông tin đã hoàn thành việc tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát trên địa bàn. Các mỏ cát đều được đấu giá thành công với mức cao hơn hàng trăm lần so với giá khởi điểm. Tổng số tiền các tổ chức, cá nhân trả trong các phiên đấu giá là gần 1.700 tỷ đồng.