Theo Cục Thuế Hà Tĩnh, để có được kết quả trên, cục thuế đã giao chỉ tiêu cụ thể kế hoạch các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải thực hiện lập HĐĐT sau từng lần bán cho các phòng, các chi cục thuế, thực hiện báo cáo tiến độ hàng ngày, khen thưởng kịp thời các đơn vị làm tốt, phê bình, nhắc nhỡ các đơn vị thực hiện chậm.

Hà Tĩnh: 100% cửa hàng xăng dầu xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
Các tổ giám sát ra quân triển khai quyết liệt việc thực hiện xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh. Ảnh: CTV.

Cùng với đó, cục thuế đã thành lập 6 tổ giám sát, rà soát công tác triển khai HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu tại Hà Tĩnh. Tổ triển khai đã ra quân trực tiếp xuống các cửa hàng xăng dầu tổ chức rà soát, quán triệt đầy đủ, kịp thời quan điểm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để nâng cao hơn nữa nhận thức về trách nhiệm của các doanh nghiệp.

Đồng thời, cục thuế nắm các khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng xuất HĐĐT không đảm bảo theo quy định.

Đơn vị phối hợp với các cơ quan báo, đài đăng nhiều bài viết, phóng sự về xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu để người dân, doanh nghiệp biết để thực hiện.

Cục Thuế Hà Tĩnh cho hay, đơn vị còn tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng, các tổ liên ngành thực hiện rà soát, kiểm tra việc thực hiện HĐĐT theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, lập kế hoạch cụ thể, triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu HĐĐT sau từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo quy định của pháp luật.