Năm 2023, Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ giao trên 8.575 tỷ đồng vốn đầu tư công và 83,2% kế hoạch địa phương triển khai. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của Hà Tĩnh đã được giao chi tiết cho các địa phương, đơn vị là trên 12.001 tỷ đồng (đã bao gồm nguồn năm trước kéo dài thanh toán sang năm 2023).

Tính đến hết ngày 31/12/2023, tỉnh Hà Tĩnh giải ngân được 9.982 tỷ đồng, bằng 116,4% kế hoạch Thủ tướng giao.

Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 116,4% kế hoạch
Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công vượt trên 16% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh minh họa: H.T

Có 46 địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn bộ, ngành và cấp tỉnh quản lý đạt trên 83,2% kế hoạch vốn giao, trong đó một số địa phương, đơn vị có số vốn được giao lớn như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh 89%; UBND các huyện, thị xã (Can Lộc 97%, Thạch Hà 97%, Nghi Xuân 95%, Vũ Quang 95%, thị xã Kỳ Anh 94%, Hương Sơn 94%, Kỳ Anh 91%, Hương Khê 89%, Đức Thọ 84%); các đơn vị khác (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 100%, Chi Cục quản lý thị trường 100%, Đài PTTH tỉnh 100%, Sở Giao thông Vận tải 98%, Sở TN&MT 95%, Sở Ngoại vụ 95%)...

Tính đến hết ngày 31/12/2023, tỉnh Hà Tĩnh giải ngân được 9.982 tỷ đồng, bằng 116,4% kế hoạch Thủ tướng giao.

Có 28 địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn bộ, ngành và cấp tỉnh quản lý đạt dưới 83,2% kế hoạch vốn giao, trong đó 6 đơn vị, địa phương chưa giải ngân vốn như: Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ; Hội đồng bồi thường, tái định cư thị xã Kỳ Anh; Sở Y tế; Trường Cao đẳng Nguyễn Du; UBND xã Cẩm Mỹ và xã Thịnh Lộc.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Hà Tĩnh, với tỷ lệ giải ngân này, tỉnh đã hoàn thành và vượt kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao 16,4%.

Để có được kết quả này, trong năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết liệt yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động xử lý, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, khó khăn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

Đặc biệt, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập 3 tổ “đặc nhiệm” nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Các tổ công tác này đều do lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng. các tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công (từ khâu lập chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, tổ chức thi công đến nghiệm thu, thanh, quyết toán và bàn giao công trình, dự án đưa vào sử dụng); kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn…

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định dự án, thiết kế cơ sở... đảm bảo tối đa không quá 5 ngày/khẩu thẩm định; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng... để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án./.