Theo Cục Thuế Hà Tĩnh, năm 2020, cơ quan thuế cũng tăng cường kiểm tra thuế, rà soát các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công. Kết quả đã truy thu tổng số tiền thuế là 302 triệu đồng, phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp 32,5 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với các ban ngành trong tỉnh để nắm số liệu về người nước ngoài làm việc trên địa bàn.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Tĩnh hướng dẫn chỉ đạo xây dựng hồ sơ lập bộ, xác định mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, tham mưu văn bản chỉ đạo quản lý thuế đối với lĩnh vực nhà ở tư nhân và vận tải hàng hóa tư nhân về đối tượng, mức thuế, số tháng thu trong năm; chỉ đạo lập sổ thuế, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết 107/2020QH14 và Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về miển thuế đến năm 2025.

Cụ thể, cơ quan thuế đã ban hành 180 quyết định miễn, giảm tiền thuê đất với số tiền 179 tỷ đồng, trong đó giảm 15% tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; triển khai giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ và Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh…

Phúc Nguyên