pho cap mam non

Hải Dương là tỉnh thứ 3 trong cả nước công bố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi.

Đây là kinh phí nhằm hoàn thành đề án “Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015”. Số tiền trên sẽ được cấp cho 92 trường mầm non thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương để hỗ trợ kinh phí trả nợ xây dựng trường, tăng cường cơ sở vật chất...

Năm 2012, Hải Dương đã công bố quyết định đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi và là tỉnh thứ 3 trong cả nước công bố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi.

Hệ thống giáo dục của Hải Dương gồm 900 trường, với trên 300 nghìn học sinh các cấp, trong đó bậc học mầm non có 302 trường (gồm 83 trường công lập, 193 trường bán công và 26 trường tư thục), với hơn 3.700 nhóm, lớp.

Nhiều năm qua, tỉnh Hải Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non, do vậy qui mô trường, lớp mầm non phát triển phù hợp với qui hoạch và đáp ứng nhu cầu gửi con của các bậc phụ huynh với chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non ngày càng được nâng cao.

Hiện tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ của tỉnh đã đạt 45,9%, mẫu giáo đạt 98,3%, riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%; 100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ ngày theo chương trình giáo dục mầm non mới; 100% trẻ được ăn tại trường dưới nhiều hình thức, tỷ lệ trẻ được bán trú năm sau cao hơn năm trước, luôn đạt trên 80%; 100% giáo viên đứng lớp có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt 52,2%…/.

Đ.T