KBNN Hải Dương

KBNN Hải Dương nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo chi trả kịp thời nguồn ngân sách. Ảnh: H.T

Ông Vũ Đức Trọng - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương cho biết, thực hiện các chỉ đạo về phòng chống dịch, KBNN Hải Dương đã quán triệt tới tất cả các đơn vị trực thuộc về biện pháp và phương án phòng chống dịch; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, phun khử trùng; quán triệt khách hàng đến giao dịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và yêu cầu các đơn vị KBNN thanh toán 100% trên dịch vụ công trực tuyến.

Ngay trong ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, KBNN Hải Dương đã có công văn gửi tới các đơn vị KBNN trực thuộc yêu cầu thực hiện ngay việc bố trí công chức, viên chức làm việc trực tuyến tại nhà từ ngày 17/2. Các công chức, viên chức làm việc tại trụ sở phải chuẩn bị tư trang cá nhân cần thiết để sẵn sàng ở lại khi có yêu cầu.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Hải Dương chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN Hải Dương về việc bố trí công chức, viên chức làm việc tại cơ quan và trực tuyến ở nhà để đảm bảo công tác thu, chi NSNN, hoạt động giao dịch qua Kho bạc không bị ách tắc, đảm bảo an toàn cơ quan và sức khỏe của cán bộ, công chức.

Đặc biệt, Giám đốc KBNN Hải Dương còn cho biết đã đề nghị các lãnh đạo đơn vị KBNN trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trước tập thể, trước cộng đồng trong việc phòng chống dịch; quyết tâm không để đơn vị có cán bộ bị lây nhiễm dịch bệnh.

Tiếp tục tuyên truyền tới khách hàng thực hiện tốt giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến và thực hiện trao đổi thông tin, làm việc trực tuyến qua môi trường mạng Internet (trừ các nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước); kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiền mặt tại cơ quan KBNN các cấp.

Các đơn vị kho bạc phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền địa phương ưu tiên thanh toán kịp thời các khoản chi cho công tác phòng, chống dịch, các khoản chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của các các đơn vị sử dụng ngân sách.

Với các giải pháp đã và đang thực hiện, KBNN Hải Dương đã đảm bảo “dòng chảy” ngân sách trên địa bàn tỉnh không bị "đứt gãy". Theo đó, tính đến hết niên độ ngân sách năm 2020, chi NSNN cả 4 cấp qua KBNN Hải Dương đạt 19.577 tỷ đồng. Trong niên độ ngân sách năm 2021, tính đến ngày 9/2/2021, KBNN Hải Dương đã thực hiện chi trả 2.757 tỷ đồng, riêng trong ngày 17/2 (ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết), KBNN Hải Dương đã thực hiện kiểm soát và thanh toán 2.057 tỷ đồng./.

Vân Hà