Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế luôn được ngành Thuế Hải Dương chú trọng. Ảnh: Nhật Nam

Theo bà Phạm Thị Mai - Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm, ngành Thuế Hải Dương đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tới tất cả cán bộ công chức trong toàn hệ thống với các chỉ tiêu cụ thể theo từng thời điểm.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, nhiều đề tài, sáng kiến được Cục Thuế Hải Dương đưa vào áp dụng rộng rãi trong toàn hệ thống như: tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, giáo dục phẩm chất cho cán bộ công chức.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, tư vấn hỗ trợ người nộp thuế (NNT), các hoạt động toạ đàm, đối thoại, biểu dương thành tích của NNT cũng được tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ thuế cũng được cơ quan thuế địa phương đặc biệt quan tâm.

Đồng thời, công tác chống thất thu và gian lận về thuế, chống chuyển giá; kiểm tra, thanh tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng; công tác đôn đốc, xử lý các khoản nợ đọng về thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NS ở từng phòng ban, từng chi cục cũng được đẩy mạnh.

Bà Mai cũng cho biết, ngoài các phong trào thi đua nước rút, Cục Thuế Hải Dương còn tích cực phát động, tổ chức phong trào văn nghệ, thể thao; đồng thời động viên, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thuế.

Đến thời điểm này, tổng thu ngân sách của ngành Thuế Hải Dương thực hiện đạt 3.482 tỷ đồng, đạt gần 70% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ. Trong đó, có nhiều khoản thu đạt cao như: thu từ DNNN trung ương, DNNN địa phương, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Nhật Giang - Ngọc Dũng