Điều chỉnh gần 917 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Hải Dương gần 7.500 tỷ đồng. Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, đến cuối tháng 8/2023, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 1.900 tỷ đồng, đạt gần 25,7% so với tổng kế hoạch vốn. Nếu so với tổng vốn đã phân bổ chi tiết, tỷ lệ giải ngân đạt 30,5%. Trong đó vốn cấp tỉnh quản lý đạt 16,7%, vốn cấp huyện đạt 39,3%.

Hiện tỉnh Hải Dương còn một số dự án chưa đủ điều kiện phân bổ vốn theo quy định, do đó, vẫn còn hơn 1.160 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết.

Hải Dương điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân
Hải Dương điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Ảnh minh họa: H.T

Trước tiến độ giải ngân còn chậm và lượng vốn chưa được phân bổ chi tiết còn nhiều, mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã thống nhất điều chỉnh gần 917 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của 7 dự án (gồm 6 dự án dư vốn và 1 dự án không có khả năng thực hiện trong giai đoạn này).

Đến cuối tháng 8/2023, tỉnh Hải Dương đã giải ngân hơn 1.900 tỷ đồng, đạt gần 25,7% so với tổng kế hoạch vốn. Nếu so với tổng vốn đã phân bổ chi tiết, tỷ lệ giải ngân đạt 30,5%. Trong đó vốn cấp tỉnh quản lý đạt 16,7%, vốn cấp huyện đạt 39,3%.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Hải Dương, với nguồn vốn điều chỉnh giảm này, tỉnh dự kiến phân bổ cho một số dự án chưa bố trí đủ vốn, bổ sung danh mục phân bổ cho dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa…

Đối với kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023, UBND tỉnh Hải Dương điều chỉnh giảm 206 tỷ đồng của 3 dự án không có khả năng giải ngân trong năm 2023 và 1 dự án dư vốn.

Được biết trước đó, UBND tỉnh Hải Dương đã có đề nghị trung ương điều chỉnh giảm gần 178 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho 2 dự án (Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương; đầu tư, xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị y tế tại 12 trung tâm y tế tuyến huyện) do không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2023.

Nguồn vốn điều chỉnh giảm này để bổ sung cho 4 dự án chuyển tiếp thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được bố trí vốn ngân sách trung ương trong dự toán ngân sách năm 2023. Đó là các dự án: Xử lý cấp bách các công trình đê điều; xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây; xây dựng đường tránh đường 391 đoạn qua thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố (Tứ Kỳ); xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đoạn từ quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn). Đây là những dự án có nhu cầu bổ sung vốn và giải ngân hết 100% vốn bổ sung trong năm 2023.

Phân bổ sớm nguồn vốn đầu tư công năm 2024

Hải Dương điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân
Công chức KBNN Hải Dương đang thực hiện đối soát các số liệu thanh toán vốn với chủ đầu tư. Ảnh: H.T

Một trong những yếu tố quyết định việc giải ngân nguồn vốn nhanh hay chậm chính là việc phân bổ vốn sớm. Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối cùng của năm 2023 và năm 2024, HĐND tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

Tổng vốn ngân sách địa phương năm 2024 của tỉnh Hải Dương dự kiến 9.200 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 844 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 8.000 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết 38 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương 318 tỷ đồng.

Tổng vốn ngân sách trung ương năm 2024 dự kiến là 902 tỷ đồng, bao gồm vốn trong nước 766 tỷ đồng để phân bổ cho 9 dự án. Cụ thể, bố trí cho 7 dự án chuyển tiếp và dự kiến hoàn thành trong năm 2024 (1 dự án nhóm A, 6 dự án nhóm B) và 2 dự án khởi công mới.

Tổng vốn ngân sách địa phương năm 2024 của tỉnh Hải Dương dự kiến 9.200 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 844 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 8.000 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết 38 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương 318 tỷ đồng.

Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2024 là: Dự án xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương thuộc dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (tổng vốn dự kiến phân bổ năm 2024 là 400 tỷ đồng); Dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh (tổng vốn 206,340 tỷ đồng).

Tiếp theo là Dự án xây dựng đường gom đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, huyện Kim Thành (tổng vốn 45,916 tỷ đồng); Dự án xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ (tổng vốn 94,259 tỷ đồng); Dự án đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn (tổng vốn 190,974 tỷ đồng).

Cùng với đó là Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn Cầu Hàn, đường Ngô Quyền và Quốc lộ 5, thành phố Hải Dương (tổng vốn 33,34 tỷ đồng); Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều tỉnh Hải Dương (tổng vốn 40,382 tỷ đồng).

2 dự án khởi công mới đó là Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn, Tứ Kỳ, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (173 ha), thực hiện từ năm 2024 – 2025 với nhu cầu và dự kiến kế hoạch vốn năm 2024 là 35,162 tỷ đồng; Dự án nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, huyện Bình Giang với nhu cầu và dự kiến kế hoạch vốn năm 2024 là 120 tỷ đồng.

Vốn nước ngoài là 136 tỷ đồng, phân bổ cho 1 dự án nhóm A chuyển tiếp theo tiến độ được phê duyệt (phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Cũng tại Nghị quyết này, HĐND tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện tăng cường rà soát, báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trong đó, đối với vốn đầu tư công cấp tỉnh quản lý, tập trung ưu tiên bố trí vốn đầu tư các dự án trọng điểm, dự án có sức lan tỏa cao, tạo ra động lực mới, không gian mới phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án giao thông quan trọng thúc đẩy liên kết vùng và các dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, y tế, giáo dục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2025./.