Cải cách hành chính giúp người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Có được kết quả trên, theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, trong năm 2023, cơ quan thuế đã triển khai thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, tập trung tuyên truyền chính sách thuế mới dưới nhiều hình thức, đa dạng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Hải Dương: Thu nội địa năm 2023 đạt hơn 18.700 tỷ đồng
Ông Đỗ Công Tiến - Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV.

Đồng thời, tăng cường thu hồi nợ đọng; chú trọng công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo đà tăng trưởng kinh tế, góp phần tăng thu NSNN.

Năm 2023, thu hồi nợ thuế được 7.949,2 tỷ đồng

Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho hay, năm 2023, cục thuế thu hồi nợ thuế được 7.949,2 tỷ đồng. Trong đó, thu nợ cũ của năm 2022 chuyển sang trong năm 2023 được 404,3 tỷ đồng đạt 52% chi tiêu thu nợ. Thu nợ phát sinh và xử lý điều chỉnh được 7.544,9 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế 306,1 tỷ đồng.

Cụ thể, cục thuế hỗ trợ giải đáp bằng điện thoại và email 12.979 lượt, số lượt hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế 8.698 lượt; hỗ trợ qua tin nhắn zalo 19.275 lượt; hỗ trợ qua etax 41 lượt; trả lời vướng mắc bằng văn bản là 172 văn bản… Đặc biệt đã tổ chức thành công 8 hội nghị tập huấn chính sách thuế, đối thoại và tôn vinh người nộp thuế (NNT) với 3.346 NNT tham dự, 9 hội nghị đối thoại với 4.224 lượt tham dự, trả lời 255 câu hỏi vướng mắc tại hội nghị.

Trong năm 2023, cục thuế đã ban hành 495 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 3.181 tỷ đồng. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế nhằm đảm bảo việc hoàn thuế được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, đúng quy định. Kết quả đã thực hiện 23 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn đã thu hồi tiền hoàn thuế và phạt là 15,3 tỷ đồng.

Ông Tiến cho biết, để ngăn chặn tình trạng gian lận, trốn thuế, cục thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của Luật Quản lý thuế trên cơ sở áp dụng cơ chế rủi ro, ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm tra thuế nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm về thuế, nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế, đồng thời cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm tra thuế…

Năm qua, cục thuế xác định công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ quan trọng, tác động tích cực đến môi trường kinh doanh và tăng nguồn thu NSNN. Trong đó, thực hiện cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử đạt tỷ lệ trên 99% số doanh nghiệp đang hoạt động; triển khai thực hiện liên thông đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh. Tính đến 31/12/2023 toàn tỉnh đã đăng ký liên thông thành công 4.448 hộ kinh doanh…

Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán năm 2024

Để phấn đấu hoàn thành vượt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 mà Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao 16.920 tỷ đồng, ông Tiến cho biết, cục thuế tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách...

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, quý sát đúng với thực tế phát sinh. Thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để triển khai các giải pháp thu, phát động các phong trào thi đua.

Hải Dương: Thu nội địa năm 2023 đạt hơn 18.700 tỷ đồng
Cục Thuế Hải Dương phát động và ký giao ước thi đua với các phòng, chi cục thuế khu vực, thành phố phấn đấu hoàn thành công tác thuế năm 2024.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách TTHC thuế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư KD. Tăng cường ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành, giải quyết TTHC thuế, thực hiện quản lý thuế điện tử và đẩy mạnh tích hợp cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Ông Đỗ Công Tiến cho hay, năm 2024, cục thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tổ chức triển khai thực hiện danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Theo ông Tiến, cục thuế đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, nội dung chương trình, tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm để hỗ trợ, đối thoại với NNT, giúp NNT dễ tiếp cận, nắm bắt kịp thời các chính sách thuế mới nhằm giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời cho người dân, doanh nghiệp.

Tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo thời gian, tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng thanh tra, kiểm tra; thực hiện thanh tra, kiểm tra các ngành, lĩnh vực, DN có rủi ro cao về thuế; xây dựng chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2024, hàng tháng, quý kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện đảm bảo đến cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu được giao...

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý hộ kinh doanh trong toàn tỉnh, triển khai bản đồ số hộ kinh doanh, các giải pháp quản lý thuế hiệu quả đối với cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản. Đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, kê khai, nộp thuế điện tử cho NNT là cá nhân, hộ kinh doanh./.