Mot cua Cuc thue Hai Duong

Hoạt động tại bộ phận 'một cửa' Cục Thuế Hải Dương. Ảnh: Đ.V

Nếu trừ tiền sử dụng đất, thu ngân sách đạt gần 1.208 tỷ đồng, bằng 26,6 % dự toán năm, tăng 43,7% so với cùng kỳ.

Hầu hết các khoản thu đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, số thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 409,8 tỷ đồng, tăng 28,6%; số thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 388,4 tỷ đồng, tăng 94%; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 244,5 tỷ đồng, tăng 52,6%... Riêng thuế thu nhập cá nhân chỉ đạt 81,3 tỷ đồng, giảm 4,2% do từ năm 2014 bắt đầu áp dụng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng thay cho từ 4 triệu đồng trước đây.

Cục Thuế Hải Dương cho biết, với tình hình thực hiện như hai tháng đầu năm, ước thu ngân sách đến hết quý I đạt 1.705 tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán, tăng 40,5% so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, Cục Thuế Hải Dương đề ra 11 giải pháp cụ thể tập trung vào các chức năng quản lý thuế và quản lý nội ngành để thực hiện trong nửa cuối tháng 3 và trong quý II nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán quý II.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Cục Thuế Hải Dương chỉ đạo các phòng chức năng và chi cục thuế các huyện/thành phố/thị xã trên địa bàn cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra, hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế để hoàn thành nhiệm vụ.../.

Đỗ Vinh