Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương - thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã Ck: LBM), bị phạt 40 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Bà Hương từ ngày 29/8/2019 đến ngày 1/10/2019 thực hiện mua 50.560 cổ phiếu LBM và ngày 25/11/2019 thực hiện bán 50.560 cổ phiếu LBM nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó UBCKNN cũng xử phạt 15 triệu đồng đối với ông Huỳnh Tấn Trương - thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hùng Vương (mã chứng khoán: HVG), do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 2/1/2020, ông Trương đã thực hiện bán 20.000 cổ phiếu HVG nhưng không báo cáo UBCKNN, HOSE về việc dự kiến giao dịch.

Mức phạt trên căn cứ theo Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên