Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Nguyễn Văn Luận bị phạt 25 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 27/11/2020, ông Nguyễn Văn Luận đã mua 1.400.000 cổ phiếu BSA của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (mã Ck: BSA) và ngày 30/11/2020 đã mua 1.000.000 cổ phiếu BSA, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lớn hơn 5% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của BSA (7,33%). Tuy nhiên, đến ngày 24/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo của ông Luận.

Với lỗi tương tự, UBCKNN cũng xử phạt 25 triệu đồng đối với ông ông Lê Đức Tuấn. Theo đó, ngày 5/2/2021, ông Lê Đức Tuấn đã mua 120.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (mã Ck: NAC) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NAC (tăng từ 0,94% lên 5,17%). Tuy nhiên, ngày 24/3/2021, HNX mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Tuấn.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên