Hóa đơn điện tử tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch Chính thức kích hoạt triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố Sẵn sàng triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố Hóa đơn điện tử giúp thúc đẩy chuyển đổi số ngành Tài chính

Hải Phòng là một trong 6 tỉnh, thành phố được Tổng cục Thuế lựa chọn để triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) đợt 1. Ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã nhanh chóng tham mưu cho UBND thành phố thành lập Ban chỉ đạo của thành phố. C ục thuế cũng thành lập và kiện toàn nhân sự các ban chỉ đạo, tổ triển khai, trung tâm điều hành HĐĐT…

Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, việc triển khai HĐĐT là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của cục thuế trong gần 2 tháng còn lại của năm 2021. “Chúng tôi xác định công tác triển khai HĐĐT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC phải tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo sự yên tâm, cũng như tính bảo mật và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng” - ông Trường nói.

Hải Phòng: 100% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử trước tháng 7/2022
Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng (đứng) chỉ đạo cuộc họp của đơn vị về công tác triển khai HĐĐT. Ảnh: CTV.

Đại diện Cục Thuế TP. Hải Phòng cũng cho biết, sẽ triển khai HĐĐT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC trên cơ sở thực hiện HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Do đó, ngoài công tác tuyên truyền, thì công tác hướng dẫn, công tác phối hợp giữa cơ quan thuế với các tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT là hết sức quan trọng.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp HĐĐT hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp mới thành lập và chuyển đổi HĐĐT theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC sang định dạng HĐĐT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không để doanh nghiệp kêu ca, phàn nàn khi triển khai HĐĐT; phấn đấu Cục Thuế TP. Hải Phòng là một trong những đơn vị triển khai HĐĐT bài bản, chặt chẽ và hiệu quả nhất” - ông Trường nói.

Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cũng cho biết, do Luật Quản lý thuế số 38 bắt buộc tổ chức, cá nhân áp dụng HĐĐT. Cục Thuế TP. Hải Phòng sẽ bám sát theo lộ trình đề ra và quyết tâm, phấn đấu đến ngày 31/12/2021 có 70% doanh nghiệp đang hoạt động đủ điều kiện phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, đến 31/3/2022 có 100% người nộp thuế sử dụng HĐĐT./.