máy tính tiền

Nhiều cục thuế kiến nghị sớm áp dụng máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Ảnh minh họa.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng, sau một thời gian triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, các doanh nghiệp tại TP. Hải Phòng đánh giá cao những tiện ích của hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, năm 2019 Cục Thuế TP. Hải Phòng đã tham mưu với UBND TP. Hải Phòng ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ triển khai hóa đơn điện tử, đồng thời triển khai kế hoạch áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của kế hoạch này là phấn đấu đến hết năm 2020 có 100% doanh nghiệp, tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử.

“Tổ triển khai đã tham mưu cho ban chỉ đạo ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tuyên truyền về hóa đơn điện tử, hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử về những vướng mắc phát sinh” - ông Trường nói.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng cũng cho biết, cục thuế đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT TP. Hải Phòng, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty CP Misa… để tặng phần mềm kế toán miễn phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp và triển khai tập huấn cho các doanh nghiệp về hóa đơn điện tử.

Nhờ đó, năm 2016 khi mới triển khai chỉ có 24 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, chủ yếu là các doanh nghiệp làm các dịch vụ điện, nước, viễn thông, ngân hàng, thì đến 31/8/2021 trên địa bàn có 13.038/20.000 doanh nghiệp áp dụng, đạt 71,12% số doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn.

Giải thích về con số 71,12% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử, chưa đạt 100% doanh nghiệp áp dụng đến hết năm 2020 như mục tiêu đã đặt ra trước đó, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, là do nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Cụ thể, ông Trường cho biết, theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ thì thời điểm bắt buộc phải áp dụng là 1/7/2021, do đó nhiều doanh nghiệp chưa chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, TP. Hải Phòng chưa thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng phần mềm kế toán theo yêu cầu quản trị của công ty mẹ ở nước ngoài, nên việc kết nối phần mềm hóa đơn điện tử tại Việt Nam gặp khó khăn. Mặt khác, các doanh nghiệp chế xuất, xuất nhập khẩu sử dụng hóa đơn thương mại, không sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, hoặc hóa đơn bán hàng khi cung cấp dịch vụ nên cũng chưa triển khai được.

“Một số chi nhánh ngân hàng cũng chưa áp dụng hóa đơn điện tử do thực hiện theo chỉ đạo của trụ sở chính, chờ triển khai chung của toàn hệ thống. Một số doanh nghiệp sử dụng ít hóa đơn, số hóa đơn giấy còn tồn, nên tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy mà chưa chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử” - ông Trường nói.

Để triển khai hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của Thông tư 78/2021/TT-BTC, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, sẽ thực hiện tuyên truyền, báo cáo UBND tỉnh để thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng kiến nghị Tổng cục Thuế sớm có hướng dẫn cụ thể với các trường hợp đang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định cũ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, ban hành các tiêu chí lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử…

Ông Trường cũng kiến nghị Tổng cục Thuế sớm có hướng dẫn đối với đề án áp dụng máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế để triển khai thực hiện. “Kiến nghị Tổng cục Thuế sớm có hướng dẫn để Cục Thuế TP. Hải Phòng tham mưu với UBND TP. Hải Phòng, lập đề án để có thể áp dụng sớm” - ông Trường nói./.

Nhật Minh