Nhiều loại tài sản thuộc đối tượng kiểm kê

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, lý do Bộ Tài chính chọn Hải Phòng là địa phương thực hiện thử nghiệm kiểm kê tài sản công (TSC) là do Hải Phòng có đa dạng các loại TSC phù hợp với các tài sản thuộc đối tượng phải kiểm kê lần này. Hơn nữa, công tác quản lý TSC của Hải Phòng trong những năm qua có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhận được sự đánh giá cao của Bộ Tài chính.

Hải Phòng tập dượt để triển khai kiểm kê tài sản công
Ông Nguyễn Tân Thịnh phát biểu tạo hội nghị. Ảnh: H.T

Chia sẻ sâu hơn về việc phải thực hiện thử nghiệm, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, năm 1998, cả nước đã thực hiện tổng kiểm kê TSC, nhưng việc kiểm kê chỉ dừng ở các TSC của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong khi đó, tại báo cáo giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quốc hội yêu cầu phải tổng kiểm kê TSC trên cả nước đối với 2 loại TSC gồm: TSC tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; tài sản kết cấu hạ tầng (TSKCHT) do Nhà nước đầu tư quản lý. Do đó, lần tổng kiểm kê TSC lần thứ 2 của cả nước sẽ tập trung vào 2 loại TSC này.

Với tầm quan trọng của việc tổng kiểm kê TSC, sau khi tập huấn thử nghiệm kiểm kê TSC tại 2 bộ và 3 địa phương là: Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính); Bộ Giao thông vận tải, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng, Bộ Tài chính đã ra quyết định thực hiện thử nghiệm thêm tại 3 địa phương nữa là: TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bắc Kạn. Việc thử nghiệm tại 3 địa phương này sẽ được thực hiện trong tuần tới.

“Việc kiểm kê thử nghiệm tập trung vào mục tiêu tập dượt cách thức thực hiện công tác kiểm kê trước khi triển khai trên diện rộng, góp phần hoàn thiện các biểu mẫu và chỉ tiêu kiểm kê. Đồng thời, thông qua kiểm kê thử nghiệm, phát hiện các mặt được và chưa được trong công tác hạch toán, quản lý TSC để Cục Quản lý công sản có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ có các văn bản chấn chỉnh, lưu ý các bộ ngành, địa phương trước khi kiểm kê thực tế toàn quốc từ ngày 1/1/2025” - ông Nguyễn Tân Thịnh cho hay.

Cũng theo Cục trưởng Cục Quản lý công sản, việc kiểm kê TSC lần này cũng có nhiều khó khăn hơn. Cụ thể, TSC tại đơn vị hành chính sự nghiệp đều có quy định rõ về chế độ hạch toán, kế toán, chế độ tính hao mòn, khấu hao tài sản, đồng thời đã có hệ thống cơ sở dữ liệu đối với tài sản này, kể cả ở các bộ, ngành, địa phương hay trên quy mô cả nước. Tuy nhiên, đối với TSKCHT, có nhiều loại tài sản cho đến nay còn chưa có quy định về chế độ quản lý, sử dụng, chế độ hạch toán…, do đó công việc kiểm kê sẽ hết sức khó khăn.

Vì thế, để việc thực hiện thử nghiệm kiểm kê TSC tại Hải Phòng được thông suốt, Cục trưởng Cục Quản lý công sản đề nghị, sau khi các báo cáo viên trình bày các nội dung cơ bản của Đề án tổng kiểm kê TSC được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 213/QĐ-TTg, hướng dẫn cụ thể về các biểu mẫu phục vụ cho việc kiểm kê, cách thức tổng hợp số liệu và thực hiện chế độ báo cáo..., các đại biểu tham dự hội nghị cần trao đổi, thảo luận làm rõ những nội dung còn vướng mắc, chưa rõ.

Hải Phòng tập dượt để triển khai kiểm kê tài sản công
Hải Phòng phối hợp với Cục Quản lý công sản tập huấn việc kiểm kê TSC cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố. Ảnh: H.T

Cùng với đó, ông Thịnh cũng cho biết, Cục Quản lý công sản đã mở Chuyên mục Tổng kiểm kê TSC tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và tại trang Thông tin điện tử về TSC của Thời báo Tài chính Việt Nam để đăng tải những thông tin liên quan đến việc tổng kiểm kê TSC để các đơn vị có thể tham khảo phục vụ cho việc thực hiện tại đơn vị.

Đồng thời, Cục Quản lý công sản cũng bố trí cán bộ trực tiếp đồng hành với các đơn vị để “cùng làm, cùng rút kinh nghiệm” trong quá trình thực hiện kiểm kê để đảm bảo sát với thực tế và đúng quy định. “Sở Tài chính Hải Phòng cùng các sở, ngành trên địa bàn thành phố thực hiện kiểm kê cũng cần liên tục thông tin về quá trình triển khai cho Cục để bố trí bộ phận thường trực tại Cục giải đáp các vấn đề liên quan” - ông Thịnh nhấn mạnh.

Quyết tâm hoàn thành theo tiến độ

Ông Trần Xuân Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, công tác quản lý, sử dụng TSC trên địa bàn thành phố thời gian qua luôn được lãnh đạo các cấp, các ngành, các đơn vị tập trung quan tâm chỉ đạo sát sao dần đi vào nề nếp.

Nhận thức rõ công tác kiểm kê TSC là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, TP. Hải Phòng sẽ nỗ lực triển khai tập dượt, rút kinh nghiệm trong kiểm kê thử nghiệm nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng kiểm kê chính thức từ ngày 1/1/2025.

Thực hiện Quyết định số 213 của Thủ tướng Chính phủ, TP. Hải Phòng đã thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, TSKCHT do Nhà nước đầu tư quản lý thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Trên cơ sở tham khảo kế hoạch thực hiện của Bộ Tài chính, Sở Tài chính TP. Hải Phòng đã tham mưu cho thành phố để ban hành kế hoạch triển khai kiểm kê, trong đó tập trung làm tốt khâu chuẩn bị để làm tiền đề triển khai các khâu tiếp theo được thuận lợi. Cùng với đó, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố có các văn bản chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện rà soát các TSC đang được giao quản lý, cập nhật giá trị để thực hiện theo dõi trên sổ sách kế toán và hệ thống phần mềm theo dõi tài sản.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cũng cho biết, nhận thức rõ công tác kiểm kê TSC là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, TP. Hải Phòng sẽ nỗ lực triển khai tập dượt, rút kinh nghiệm trong kiểm kê thử nghiệm nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng kiểm kê chính thức từ ngày 1/1/2025.

“Với vai trò là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì công tác kiểm kê TSC, Sở Tài chính Hải Phòng xác định luôn theo sát các đơn vị để thực hiện hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác kiểm kê, kịp thời tháo gỡ các nội dung vướng mắc” - ông Toàn nhấn mạnh./.