Năm 2014, Hải quan Cần Thơ được giao chỉ tiêu thu NSNN là 1.525 tỷ đồng, tăng gần 86% so với chỉ tiêu năm 2013, trong bối cảnh hoạt động kinh tế, xuất nhập khẩu còn nhiều khó khăn, thách thức.

Xác định thu NSNN là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, ngay từ đầu năm, Hải quan Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu và thu hồi nợ đọng.

Hàng tuần, hàng tháng cục và các chi cục đều tổ chức họp giao ban để đánh giá tiến độ thu và có chỉ đạo, điều hành kịp thời công tác thu NSNN.

Nguyên nhân nữa dẫn đến tăng thu là do việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) tham gia xuất nhập khẩu (XNK). Trong 6 tháng qua, đơn vị đã thu hút 161 DN tham gia XNK (tăng 11 DN), trong đó có 30 DN liên doanh đầu tư nước ngoài.

Kim ngạch XNK đạt hơn 1,5 tỷ USD, tăng 92,78%; tổng số tờ khai phát sinh là 16.993, tăng 29,42%.

Bên cạnh đó, việc triển khai thông quan tự động (VNACCS/VCIS) của ngành Hải quan, cũng được đơn vị quan tâm thực hiện đạt hiệu quả. Tính từ 2/6 (bắt đầu triển khai) đến nay, đã có 111 DN tham gia, với tổng số tờ khai là 3.289 (đạt 98,83%); kim ngạch XNK đạt hơn 257,6 triệu USD (đạt 94,69%)./.

Hải Anh