Riêng tháng 8, đơn vị thu đạt 1.319,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Hải quan Hà Nội đang tiếp tục xây dựng đề án “Giải pháp tăng thu NSNN có tính đột phá với DN XNK trên địa bàn thành phố Hà Nội” nhằm tăng số thu ngân sách.

Theo đơn vị này ước tính, số thu NSNN năm 2014 sẽ chỉ đạt vừa vặn chỉ tiêu được giao là 14.500 tỷ đồng. Trong đó, địa bàn Vĩnh Phúc và Phú Thọ có khả năng chỉ đạt hơn 87% và 89%, địa bàn Hà Nội đạt khoảng 103,5% và địa bàn có khả năng thu cao hơn chỉ tiêu nhiều nhất là Yên Bái sẽ đạt khoảng 138,8% so với số thu được giao./.

Theo customs.vn