DN

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin NSW. Ảnh: Hồng Vi

Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủ tục “Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế” sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) kể từ ngày 28/5/2021.

Trên cơ sở đề nghị của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu chứng từ liên quan đến thủ tục “Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế” trên Hệ thống xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác chứng từ liên quan đến thủ tục “Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế” và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với chứng từ đã được cấp thông qua NSW khi làm thủ tục hải quan./.

Ngọc Linh