Hải quan Khách Hòa luôn quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Số thu ngân sách của Hải quan Khánh Hòa đạt kết quả khá có nguyên nhân chủ yếu từ thuế xăng, dầu nhập khẩu đang áp dụng từ 8% đến 19%, tăng cao so với cùng kỳ 2012 (0% - 6%).

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng cát tăng 42,25% so với cùng kỳ năm trước; thuế suất cát năm 2013 áp dụng ở mức 30% (năm 2012 là 17%), góp phần thúc đẩy số thu ngân sách tăng khả quan.

Tin và ảnh: Ngọc Linh