Quảng Bình

Cán bộ Hải quan Quảng Bình kiểm tra thông quan hàng hóa cho DN. Ảnh: Thu Trang

Cục Hải quan Quảng Bình cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đảm bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả. Đến nay, đơn vị có 132/153 công chức, người lao động đã tiêm phòng mũi 1, không có đối tượng nào nghi nhiễm Covid-19.

Về tạo thuận lợi thương mại, đơn vị đã làm thủ tục thông thoáng cho 245 doanh nghiệp, tăng 21 doanh nghiệp; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2020. Phương tiện xuất nhập cảnh đạt 87.500 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ.

Nhờ sự nỗ lực tích cực nêu trên, tổng số thu NSNN đạt 371 tỷ đồng, bằng 172% so với chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính, bằng 74% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, tăng 341% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, số thu ngân sách tăng mạnh cũng có nguyên nhân khách quan chủ yếu do phát sinh nhóm hàng máy móc thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án điện gió có trị giá và số thu lớn (280 tỷ đồng), chiếm 76% tổng số thu ngân sách./.

Ngọc Linh