Hải quan thí điểm đánh giá năng lực lãnh đạo cấp đội
Hải quan thí điểm đánh giá năng lực lãnh đạo cấp đội

Đối tượng thí điểm đánh giá năng lực lần này là lãnh đạo đội thuộc chi cục và tương đương đang công tác tại 8 lĩnh vực nghiệp vụ chính được Tổng cục Hải quan lựa chọn theo nguyên tắc đảm bảo mỗi vị trí việc làm có ít nhất một thí sinh dự thi, ưu tiên thí sinh đến từ đơn vị có khối lượng công việc lớn và gần địa điểm tổ chức đánh giá năng lực.

Phó trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa (Tổng cục Hải quan) Lương Khánh Thiết cho biết, việc tổ chức thí điểm đánh giá năng lực cấp đội lần này sẽ giúp cho các thí sinh hiểu được cách thi;

Trước đây, năm 2020, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành việc thi đánh giá năng lực đối với công chức không giữ vị trí lãnh đạo. Trước khi tổ chức thi chính thức, Tổng cục Hải quan đã tiến hành thí điểm đánh giá năng lực vào năm 2016, đây cũng là bước quan trọng, giúp cho ban tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trước khi tổ chức thi chính thức.

đánh giá được độ khó, phức tạp của các câu hỏi nghiệp vụ đảm bảo quá trình ra đề bám sát các vấn đề thực tiễn, qua đó xử lý tối đa những sai sót trước khi tiến hành tổ chức thi chính thức. Bên cạnh đó, thông qua việc thí điểm, ban tổ chức nắm bắt được hệ thống phần mềm đánh giá năng lực chạy ổn định, thông suốt.

Dự kiến trong quý I/2023, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức đánh giá năng lực chính thức, với hơn 700 lãnh đạo cấp đội và tương đương, do vậy, mọi sai sót trong quá trình thí điểm sẽ được xử lý triệt để.

“Bộ đề thi đánh giá năng lực đối với lãnh đạo đạo cấp đội bao gồm các câu hỏi nghiệp vụ, kèm theo đó là thực tiễn xử lý, tức là các tình huống giả định, các bộ hồ sơ nghiệp vụ gắn với tình huống thực tế. Ban đầu khi xây dựng bộ đề, chúng tôi cũng tính toán việc xây dựng đề thi đối với lãnh đạo theo hướng, khi hồ sơ nghiệp vụ có mức độ phức tạp cao hơn, bản thân lãnh đạo đội, chi cục phải nắm bắt, xử lý kịp thời” - ông Lương Khánh Thiết nhấn mạnh./.