Chia sẻ về công tác xử lý container tồn cảng, ông Nguyễn Thành Long cho biết, Hội đồng xử lý hàng tồn đọng tiếp tục thống kê, lên danh sách hơn 100 container hàng tồn đọng quá 90 ngày tại cảng Cát Lái để thông tin tìm chủ hàng phương tiện thông tin truyền thông. Nếu không có người nhận, Hội đồng sẽ thực hiện xử lý theo quy định xử lý hàng tồn của Bộ Tài chính.

Cảng Cát lái (TP Thủ Đức) là cảng có lượng container tồn cảng cao nhất nước. Ảnh Đỗ Doãn
Cảng Cát Lái (TP. Thủ Đức) có lượng container tồn đọng nhiều nhất trong hệ thống cảng biển TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Trong khi đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng đang xử lý rốt ráo trên 300 container hàng hóa tồn đọng thuộc diện giám sát trọng điểm tại cảng Cát Lái. Số hàng này phần lớn là do tên người nhận hàng trên tờ khai thông tin hàng hóa thông quan của các hãng tàu là các doanh nghiệp đã, đang bị điều tra của cơ quan chức năng.

Sau khi có thông tin điều tra vụ án, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đã chủ động yêu cầu giám sát trọng điểm các container hàng hóa này trong nhiều năm qua. Tuy nhiên đến nay, dù chi cục đã có công văn gửi lần 3 cho các đơn vị liên quan đề nghị cho ý kiến xử lý, nhưng vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi.

“Để xử lý nhanh số container nêu trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đề xuất được chủ động giám sát trọng điểm số hàng này, không phải yêu cầu của cơ quan chức năng để đảm bảo tính khách quan trong việc xử lý hàng hóa có dấu hiệu vi phạm; được kiểm kê phân loại và thực hiện theo Thông tư 203/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sau khi tiếp tục rà soát và có công văn gửi các cơ quan có liên quan thêm một lần nữa (lần 4) nếu vẫn không nhận được ý kiến phản hồi…” – ông Nguyễn Thành Long nêu đề xuất./.