tổng cục hải quan

Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HQ

Năm 2015 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực vượt bậc, Hải quan TP. Hồ Chí Minh đạt được thành tích toàn diện, đặc biệt là đã thu ngân sách đạt 93.960 tỷ đồng, đạt 104,40% chỉ tiêu pháp lệnh, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với năm 2014.

Các chỉ tiêu đặt ra của năm 2015 cũng đạt kết quả nối bật, như: thu hồi nợ và xử lý được trên 750 tỷ đồng nợ thuế, đạt 116,45% kế hoạch Tổng cục Hải quan giao, tăng thu trên 604 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan, đạt 110% kế hoạch, tăng 350% so với năm 2014.

Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã biểu dương thành tích đạt được của đơn vị trong năm 2015 và yêu cầu đơn vị quan tâm quyết liệt triển khai nhiệm vụ 2016 ngày từ tháng đầu năm 2016.

Cụ thể là, quyết tâm thu đạt và vượt chỉ tiêu là 102.500 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2015; tăng cường thực hiện các giải pháp chống thất thu, nhất là gian lận qua giá, tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan. Năm 2016 phải có sự chuyển biến căn bản trong việc xử lý và thu hồi nợ đọng; giảm thời gian thông quan, tạo thuận lợi, thông thoáng; chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của công chức hải quan bằng thái độ phục vụ tận tụy, đúng chính sách pháp luật.../.

Hồng Trường