HĐND tỉnh Đắk Lắk thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X. Ảnh: M Dương

Nhiều chỉ số tăng trưởng ổn định

Báo cáo của UBND tỉnh tại kỳ họp về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2023 nêu rõ, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song nhìn chung tình hình KT-XH của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển.

Quy mô kinh tế cơ bản ổn định, duy trì ở mức khá (giá trị GRDP đứng đầu khu vực Tây Nguyên); cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng định hướng, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. 11/16 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 35.744 tỷ đồng, tăng 0,02% so với năm 2022, bằng 101,55% kế hoạch năm 2023. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 0,86% so với năm 2022, đạt kế hoạch. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã cải tạo, nâng cấp nhựa hoặc bê tông hóa 96,64% các tuyến đường tỉnh; 95,14% các tuyến đường huyện.

Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) ước tăng 5 - 7 bậc so với năm 2022. Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức, đặc biệt là tỉnh đã tổ chức thành công Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống vật chất, tinh thần của người dân…

Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng cho năm 2024

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã nghiên cứu, xem xét các báo cáo, tờ trình và thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024.

Xem xét danh mục công trình dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung giá đất tại bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020-2024 tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh; đổi tên công trình công cộng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột;

HĐND cũng đã tiến hành xem xét, đánh giá về các dự thảo nghị quyết về: quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; giao dự toán thu, chi từ nguồn vốn tài trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 của tỉnh; giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2024; đồng thời xem xét, cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng xem xét báo cáo, tờ trình và thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: quy định khung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh; phân bổ hoàn trả nguồn dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2023; giao bổ sung dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2024.

Đồng thời, HĐND cho ý kiến về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về phát triển cà phê bền vững của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030… cùng một số nội dung quan trọng khác.

HĐND tỉnh Đắk Lắk thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa - Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại phiên họp. Ảnh: M Dương

Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh nêu rõ, năm 2024, tỉnh tiếp tục ưu tiên thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trong sản xuất, kinh doanh; khẩn trương hoàn thành công tác lập quy hoạch, kế hoạch, phương án sử dụng đất làm cơ sở để thu hút đầu tư.

Đồng thời, nghị quyết yêu cầu đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện quyết liệt chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; tập trung đầu tư phát triển TP. Buôn Ma Thuột và kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và liên kết vùng, bảo đảm kết nối với khu vực kinh tế trong nước, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng./.

Các đại biểu cũng xem xét, đánh giá đối với các nội dung quan trọng về dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; … cùng một số nội dung quan trọng khác.