Xuất phát từ những thắc mắc của người nộp thuế, Tổng cục Thuế cho biết, khi cá nhân trực tiếp thực hiện đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh hay ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký người phụ thuộc để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 thì cần lưu ý 2 vấn đề sau:

Hồ sơ, thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế

Cán bộ, công chức thuế hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022. Ảnh: Phương Thúy

Trường hợp cá nhân tự thực hiện đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh, theo điểm b khoản 9 và điểm b khoản 10 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định về trường hợp cá nhân tự thực hiện đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh như sau:

Về hồ sơ đăng ký, thì trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc, nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế tương ứng theo quy định tại khoản 9 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC. Hồ sơ đăng ký thuế gồm: Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC; bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên.

Bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Trường hợp cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN đã nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh trước ngày 12/8/2016 có hiệu lực nhưng chưa đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế nêu trên để được cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Về nơi nộp hồ sơ thì, đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế thì nộp hồ sơ tại cục thuế nơi cá nhân làm việc.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thì nộp hồ sơ tại cục thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam.

Đối với những trường hợp khác tại chi cục thuế, chi cục thuế khu vực nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Hồ sơ, thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế

Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân Nguyễn Quý Trung giải đáp về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc và thời gian quyết toán thuế. Ảnh: Phương Thúy

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh.

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh, theo điểm a khoản 10 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC, như sau: Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.

Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc gồm: văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch việt Nam dưới 14 tuổi; bản sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài).

Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Giải đáp về thời gian cuối tổ chức, cá nhân phải thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2022, trong khuôn khổ Hội nghị hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2022, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân (Tổng cục Thuế) Nguyễn Quý Trung cho biết, căn cứ các quy định hiện hành, thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế TNCN năm 2022 được xác định như sau:

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chậm nhất là ngày 31/3/2023.

Đối với cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế và nộp thuế chậm nhất là ngày 4/5/2023 (do thời hạn nộp hồ sơ trùng với ngày nghỉ lễ, do đó ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó)./.