Nông thôn mới

Quang cảnh Hội nghị về xây dựng NTM cấp thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững. Ảnh: Thanh Tùng

Ngày 27/7, tại Điện Biên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị về xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Bộ NN&PTNT, sau hơn 8 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, cả nước có 3.370 xã đạt chuẩn NTM (chiếm khoảng 37,76% số xã), bình quân cả nước đạt 14,26 tiêu chí/xã; 53 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành xây dựng NTM để chuyển sang giai đoạn nâng cao, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu.

Tuy nhiên, kết quả đạt chuẩn NTM vẫn còn thấp khi còn 46 tỉnh với gần 2.140 xã đặc biệt khó khăn, trong đó có nhiều tỉnh có trên 100 xã đặc biệt khó khăn, 103 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Các tiêu chí thiết yếu phản ánh chất lượng cuộc sống của người dân và điều kiện hạ tầng, y tế, văn hóa, giáo dục chưa đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, điều kiện, chất lượng cuộc sống của người dân có nhiều khó khăn, sinh kế thiếu bền vững…

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, Bộ NN&PTNT đang xây dựng "Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020” (Đề án). Phạm vi Đề án sẽ hỗ trợ cho khoảng hơn 3.500 thôn, bản, ấp của hơn 360 xã khó khăn đạt dưới 10 tiêu chí NTM của 35 tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2020, thu nhập của người dân tại các xã thuộc phạm vi Đề án tăng ít nhất 1,6- 1,8 lần so với năm 2015, cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí; đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất từ 3 đến 4% bình quân hàng năm…

Để thực hiện các nội dung này, giai đoạn 2018 - 2020 các tỉnh có các xã đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi Đề án sẽ được hỗ trợ trực tiếp khoảng 1.400 tỷ đồng vốn phát triển, trích trong tổng số 10% vốn dự phòng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Nhất trí với đề xuất của Bộ NN&PTNT về xây dựng Đề án, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đề nghị Bộ NN&PTNT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý III/2018.

Ngoài ra các địa phương cũng đảm bảo tối thiểu nguồn vốn ngân sách địa phương bằng vốn ngân sách trung ương bổ sung để thực hiện đề án…/.

Khánh Linh