Đây là phát biểu của bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (VCCI), tại hội thảo "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối với thị trường thế giới qua thương mại điện tử", do Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - VCCI tổ chức sáng ngày 6/4/2023.

Những năm gần đây, thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu và cũng là cơ hội lớn để mỗi quốc gia mang sản phẩm của mình đến với toàn thế giới.

Hỗ trợ doanh nghiệp tăng kết nối thị trường thế giới qua thương mại điện tử
Hỗ trợ doanh nghiệp tăng kết nối thị trường thế giới qua thương mại điện tử. Ảnh: N.Q

Thương mại điện tử Việt Nam ngày càng được mở rộng và phát triển và cũng là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế. Nhiều chính sách phát triển thương mại điện tử; trong đó có Quyết định 645/QĐ-TTg (ngày 15/5/2020) phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã xác định một số mục tiêu, trong đó có việc "Hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng".

Trước thực tế nêu trên, các chuyên gia kinh tế và đại diện doanh nghiệp tham gia hội thảo đều cho rằng, tiềm năng phát triển và lợi ích của thương mại điện tử là rất lớn. Tuy nhiên vẫn tồn tại không ít thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia thương mại điện tử, như thiếu kỹ năng kinh doanh trực tuyến; khó khăn trong tạo dựng niềm tin với khách hàng. Các doanh nghiệp cũng còn chưa thực sự tập trung đầu tư, chăm sóc và xây dựng các gian hàng chất lượng trên các nền tảng thương mại điện tử để tối ưu doanh thu và tiếp cận khách hàng... Đây là những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Qua khảo sát giai đoạn từ 2017-2022, thương mại điện tử Việt Nam luôn giữ tốc độ tăng trưởng ổn định từ 16-33%. Báo cáo "Kinh tế khu vực Đông Nam Á 2022" của Ngân hàng Thế giới đánh giá, tốc độ tăng trưởng kinh tế Internet Việt Nam nhanh nhất trong khu vực, từ 18 tỷ USD năm 2021 lên quy mô 23 tỷ USD trong năm 2022. Dự báo, kinh tế Internet của Việt Nam sẽ đạt mức 49 tỷ USD vào năm 2023; trong đó, thương mại điện tử chiếm 32 tỷ USD.