hỗ trợ gạo cứu đói

30.800 người dân của tỉnh Yên Bái được cấp gạo cứu đói dịp giáp hạt 2014. Ảnh: yenbai.gov.vn

Đây là nội dung chính trong công văn số 4555 của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt đầu năm 2014 cho tỉnh Yên Bái.

Tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010, đối tượng được trợ giúp cứu đói, quy định: 15 kg gạo/người/tháng, trong thời gian từ 1-3 tháng.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh có 9.760 hộ với 30.800 người bị đói giáp hạt năm 2014.

Do đó, Bộ Tài chính xác định, tổng mức hỗ trợ cứu đói giáp hạt đầu năm 2014 cho tỉnh Yên Bái là 462.000 kg gạo/30.800 người, thời gian hỗ trợ kéo dài trong 1 tháng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 12.300 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, để hỗ trợ gạo cứu đói cho 9 địa phương dịp Tết Nguyên đán 2014, gồm: Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên và Ninh Thuận. Trong đó, tỉnh Yên Bái được hỗ trợ 360 tấn gạo./.

Uyên Linh