Ông Lê Hoài Thanh - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hòa Bình cho biết, để có tỷ lệ giải ngân cao, ngoài việc tuân thủ các chỉ đạo của Chính phủ, Hòa Bình cũng có cách làm riêng.

Hòa Bình: Giải ngân vốn đầu tư năm 2021 đạt trên 90% kế hoạch
Hòa Bình giải ngân vốn đầu tư năm 2021 đạt trên 90% kế hoạch. Ảnh: H.T

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan quản lý ngân sách đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán vốn. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi đến kho bạc.

Về phía Kho bạc Nhà nước Hòa Bình, đơn vị đã rất tích cực trong việc phối hợp, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện giải ngân ngay nguồn vốn khi có khối lượng hoàn thành. Đặc biệt, các cán bộ kho bạc đã rất sát sao với từng chủ đầu tư; các chủ đầu tư cũng rất nghiêm túc trong việc báo cáo tiến độ thực hiện. Chính vì thế, các vướng mắc khó khăn phát sinh trong việc giải ngân vốn được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, giúp thúc đẩy tiến độ giải ngân.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Hòa Bình liên tục đẩy mạnh việc giao dịch thủ tục, hồ sơ thanh toán vốn trên dịch vụ công trực tuyến, giúp công tác kiểm soát thanh toán được minh bạch, công khai và rút ngắn được thời gian thanh toán vốn đầu tư, giúp nguồn vốn nhanh chóng đến các công trình để hoàn thành đúng tiến độ.

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Hòa Bình, đến hết năm ngân sách 2021 (tính đến 31/1/2022), nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được giải ngân qua Kho bạc Nhà nước Hòa Bình đạt trên 90% kế hoạch vốn được giao.

Trong năm 2022, Kho bạc Nhà nước Hòa Bình đã đề ra 11 nhiệm vụ công tác trọng tâm, bám sát mục tiêu, phương châm hành động của hệ thống ngành Kho bạc Nhà nước, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm đơn giản hóa về hồ sơ, thủ tục hành chính và nội dung kiểm soát thanh toán, rút ngắn thời gian giải quyết; thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định và đẩy mạnh giao dịch không tiền mặt…

Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến và phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh./.