Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế luôn được ngành Thuế Hòa Bình chú trọng. Ảnh: Nhật Giang

Ngoài ra, còn có hơn 350 tin, bài được cơ quan thuế đã đăng tải trên websie nội bộ ngành; cung cấp hàng nghìn tài liệu, tờ rơi các loại; đồng thời, tổ chức các hội nghị phổ biến chính sách thuế mới, hướng dẫn quyết toán thuế năm 2012 cho gần 200 doanh nghiệp với 249 đại diện NNT.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế tăng cường và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nhằm đáp ứng yêu cầu hướng dẫn và giải đáp cho NNT hiểu đúng và thực hiện tốt các chính sách pháp luật về thuế.

Tại bộ phận “một cửa”, cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận các loại hồ sơ thuế của NNT, giải đáp các vướng mắc của NNT trong quá trình thực hiện chính sách thuế đảm bảo trên 95% đúng thời gian và quy định.

Cục Thuế Hòa Bình đã chuẩn bị tốt công tác tổ chức hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế năm 2012, nhằm động viên, khuyến khích, nhân rộng các điển hình tiên tiến vượt khó, giữ vững sản xuất - kinh doanh góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NS của địa phương.

Ngoài ra, cơ quan thuế tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc NNT thực hiện khai thuế qua mạng. Tính đến nay, đã có trên 700 đơn vị khai thuế qua mạng, chiếm gần 61% doanh nghiệp đang hoạt động./.

Đỗ Vinh