Đầu tư tài chính ngắn hạn tại 30/6/2021 của DGC là 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 376 tỷ đồng. Hàng tồn kho tại 30/6/2021 là 56,2 tỷ đồng, tăng 38% so với 40,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái; đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con là 4.450 tỷ đồng, tăng 12,7%.

Quý II/2021 DGC đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 131,3 tỷ đồng, tăng 72% so với quý II/2020, tuy nhiên doanh thu hoạt động tài chính lại chỉ đạt 46,5 tỷ đồng, giảm 88,7% so với quý II/2020. Trong khi đó chi phí bán hàng tăng gần gấp 3 lần lên 14,85 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,3% lên 8 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý II/2021 đạt 62,8 tỷ đồng, giảm 84,4% so với con số 402,1 tỷ đồng của quý II/2020. Kết quả lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2021 chỉ vỏn vẹn 58,8 tỷ đồng, giảm tới 85,4% so với 401,8 tỷ đồng của quý II năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, DGC đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 222,5 tỷ đồng, tăng 40% so với 6 tháng đầu năm 2020, tuy nhiên doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 289,1 tỷ đồng, giảm 57,3% so với 677,4 tỷ đồng của cùng kỳ 2020. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 đạt 311 tỷ đồng, giảm 54% so với con số 678,7 tỷ đồng của nửa đầu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 là 305,5 tỷ đồng, giảm 54,3% so với 668,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Cổ phần hóa từ năm 2004 với vốn điều lệ 15 tỷ đồng, đến nay sau nhiều lần tăng vốn, DGC đạt quy mô vốn điều lệ 1.711 tỷ đồng, phần vốn nhà nước do Tập đoàn hóa chất Việt Nam nắm giữ chiếm 8%. Nhóm cổ đông lớn nhất là gia đình Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền nắm giữ tổng cộng khoảng 37% vốn điều lệ.

DGC có 7 công ty con với địa bàn sản xuất kinh doanh trải rộng trên nhiều tỉnh thành: Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa, Bình Dương. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của DGC bao gồm hóa chất cơ bản, phân bón, bột giặt, phụ gia thức ăn gia súc, sản xuất và buôn bán kim loại, hoạt động thể thao (bóng chuyền nữ)…

Trong 6 tháng đầu năm 2021, DGC và các công ty con nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Tuy nhiên, DGC không hề công bố thông tin với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và nhà đầu tư về các quyết định xử phạt nói trên, mặc dù những quyết định xử phạt này có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty./.

Hồng Quyên