Chính sách nhân văn

Theo kết quả rà soát, đánh giá của Bộ Giáo dục - Đào tạo, chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho học sinh trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (trong đó có chính sách hỗ trợ gạo), theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã làm thay đổi tích cực chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi; góp phần huy động tối đa học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong độ tuổi tới trường.

Các chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tỷ lệ học sinh đi học không chuyên cần, tỷ lệ học sinh lưu ban. Từ đó, chất lượng giáo dục toàn diện được củng cố, nâng cao và duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; từng bước nâng cao dân trí ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) xác định việc triển khai chính sách xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh cho các địa phương đầy đủ, kịp thời, đảm bảo số lượng, chất lượng là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Hoàn thành xuất cấp 67.368 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học sinh
Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo đã được giao xuất cấp cho các địa phương. Ảnh: Khánh Huyền

Thông qua chính sách hỗ trợ gạo không chỉ góp phần hỗ trợ nguồn nhân lực cho các địa phương mà còn phát triển nguồn nhân lực tại chỗ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo thống kê, từ đầu năm 2023, Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN đã ban hành các quyết định xuất cấp hơn 70.716 tấn gạo từ nguồn DTQG để hỗ trợ học sinh. Cụ thể, ngày 23/2/2023, Bộ Tài chính giao Tổng cục DTNN xuất cấp (không thu tiền) gần 33.509 tấn gạo từ nguồn DTQG giao cho 42 tỉnh để hỗ trợ cho hơn 530.700 học sinh trong học kỳ II năm học 2022-2023.

Ngày 25/9, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2036/QĐ-BTC giao Tổng cục DTNN xuất cấp (không thu tiền) hơn 37.207 tấn gạo từ nguồn DTQG để hỗ trợ trên 533.000 học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 của 41 tỉnh trên cả nước. Trên cơ sở đó, Tổng cục DTNN đã giao nhiệm vụ cho 19 cục DTNN khu vực xuất cấp (không thu tiền), vận chuyển, giao gạo cho các tỉnh tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024.

Để kịp thời có gạo hỗ trợ cho các em học sinh, lãnh đạo các cục DTNN khu vực đã chỉ đạo, quán triệt các đơn vị chủ động làm việc và đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm trình UBND các tỉnh, thành phố có quyết định phân bổ và thống nhất lịch giao nhận gạo, kịp thời giao gạo hỗ trợ cho các em học sinh.

Bên cạnh đó, các cục DTNN khu vực cũng đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ xuất gạo hỗ trợ cho các chi cục DTNN, thành lập ban chỉ đạo, tổ giao nhận theo quy định; thực hiện công tác lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực, phương tiện vận chuyển để đảm bảo kế hoạch xuất hỗ trợ được thực hiện đúng thời gian, tiến độ.

Sớm hoàn thành xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh

Hoàn thành xuất cấp 67.368 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học sinh

Theo thông tin từ Vụ Quản lý hàng dự trữ (Tổng cục DTNN), trong học kỳ II năm học 2022-2023, các cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bàn giao hơn 31.354 tấn gạo từ nguồn DTQG (theo quyết định phân bổ của UBND 42 tỉnh, thành phố) để hỗ trợ cho các em học sinh, theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

Mỗi học sinh vùng dân tộc, miền núi được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng

Hàng năm, Chính phủ xuất cấp gạo không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở xã, thôn, vùng dân tộc miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Mức hỗ trợ 15 kg gạo/học sinh/tháng, thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm được chia thành 2 kỳ (học kỳ I và học kỳ II).

Tính đến ngày 29/11/2023, 19 cục DTNN khu vực xuất cấp (không thu tiền) gần 36.014 tấn gạo từ nguồn DTQG (sau khi các địa phương rà soát lại số lượng đối tượng thụ hưởng, UBND 41 tỉnh, thành phố có quyết định phân bổ), vận chuyển, giao gạo cho các tỉnh tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024.

Để đạt được kết quả trên, các cục DTNN khu vực đã nhanh chóng triển khai theo kế hoạch xuất cấp, chủ động liên hệ với UBND các tỉnh, thành phố; phối hợp với các sở, ngành của các tỉnh, thành phố có phương án phân bổ, giao, nhận gạo hỗ trợ theo quy định. Đồng thời, lãnh đạo các cục DTNN khẩn trương giao nhiệm vụ cho các chi cục DTNN tiến hành lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị tốt điều kiện lao động, kho tàng, phương tiện vận chuyển để đảm bảo kế hoạch xuất hỗ trợ thực hiện đúng thời gian, tiến độ.

Ngoài ra, công tác phối hợp kiểm tra và chủ động kiểm tra hàng DTQG sau xuất cấp đã được các cục DTNN khu vực chú trọng, quan tâm. Qua công tác kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình của các cục DTNN khu vực cho thấy, hàng DTQG xuất cấp cho các địa phương bảo đảm số lượng, chất lượng; sử dụng gạo đúng đối tượng, mục đích theo quy định về xuất cấp, sử dụng hàng DTQG hiện hành.

Nhiều đơn vị hoàn thành xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh trước hạn

Thực hiện quyết định của Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN giao xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023 -2024, nhiều cục DTNN khu vực đã khẩn trương triển khai, sớm hoàn thành trước hạn, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng.

Cụ thể, từ ngày 4/10/2023 - 15/11/2023, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú đã hoàn thành trước thời hạn công tác xuất cấp 7.757,1513 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 trên địa bàn các tỉnh Yên Bái (gần 1.633 tấn), Lào Cai (hơn 2.621 tấn), Tuyên Quang (863,415 tấn), Phú Thọ (hơn 267 tấn) và Hà Giang (hơn 2.372 tấn) đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và giao đúng thời gian theo kế hoạch của UBND các tỉnh.

Từ ngày 9/10/2023 – 15/11/2023 Cục DTNN Nghĩa Bình đã nhanh chóng hoàn thành xuất cấp hỗ trợ gần 1.172 tấn gạo cho học sinh 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi đạt 100% kế hoạch theo quyết định phân bổ của UBND hai tỉnh: Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và địa điểm theo quy định, đảm bảo thủ tục và an toàn về mọi mặt.

Từ ngày 10/10 - 24/11/2023, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã hoàn thành công tác xuất cấp hơn 1.436 tấn gạo dự trữ quốc gia tới tay học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đảm bảo đúng quy trình, đủ số lượng, an toàn về chất lượng, trong đó, đợt 1 số lượng gạo xuất cấp là hơn 746 tấn và đợt 2 số lượng gạo xuất cấp là 690 tấn.