Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đánh giá đây là bước tiến lớn nhất của cục trong năm qua.

Chiều ngày 5/1, Cục Tài chính doanh nghiệp (TCDN), Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Hoàn thành 100% kế hoạch về xây dựng cơ chế, chính sách

Báo cáo hội nghị về công tác của Cục TCDN năm 2020, ông Phạm Văn Đức – Phó Cục trưởng Cục TCDN cho biết, thực hiện kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ, Cục TCDN đã chủ động, kịp thời đề xuất các giải pháp với lãnh đạo Bộ tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách về cổ phần hóa (CPH), thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN); cũng như quản lý đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với DNNN...

Cụ thể, về nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách, trong năm 2020, Cục TCDN đã hoàn thành theo tiến độ 100% các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tài chính DN; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và CPH DNNN. Trong đó đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 nghị định, 2 nghị quyết, 1 quyết định.

Cùng với đó, công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo lãnh đạo Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DN, về tái cơ cấu, CPH DNNN, về kết quả đánh giá, xếp loại DNNN... cũng đã được Cục thực hiện một cách thường xuyên, đầy đủ, kịp thời, cơ bản đảm bảo chính xác, đáp ứng được quy định và yêu cầu.

Thúc đẩy quá trình cổ phần hoá, thoái vốn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Cục TCDN đã phấn đấu và hoàn thành trong năm 2020. Đặc biệt, Thứ trưởng cho rằng, bước tiến lớn nhất của Cục trong năm 2020 là về công tác xây dựng cơ chế, chính sách, khi Cục đã hoàn thành theo tiến độ 100% các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, qua đó thúc đẩy quá trình CPH, thoái vốn trong giai đoạn tới. Hay như trong công tác quản lý, giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, Cục đã thành lập được một số đoàn công tác kiểm tra, giám sát và rất nỗ lực để xử lý những yêu cầu của cơ quan tố tụng...

Chỉ đạo định hướng về công tác của Cục trong năm 2021, Thứ trưởng đề nghị, trong năm 2020, Cục cần chú trọng quan tâm đến một số vấn đề: Thứ nhất, đối với các nghị định Chính phủ đã ban hành, Cục cần khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn trình Bộ ban hành để sớm thực thi các chính sách. Song song với đó, cần đẩy mạnh công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền phổ biến các cơ chế chính sách mới. Mặt khác, cần tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách hiện hành để kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập, từ đó kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện, để tiếp tục thúc đẩy quá trình đổi mới DN, cũng như nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước...

Bên cạnh đó, đối với một số đề án thuộc trách nhiệm Cục chủ trì như đề án rà soát, tổng kết và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13 trình Bộ trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình làm việc của Quốc hội năm 2021 – 2022, Đề án “Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”... cần nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

“Đặc biệt, năm 2021 là năm mở đầu của giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 và chiến lược 10 năm 2021 – 2030, cũng như tầm nhìn chiến lược dài hơn nữa, sẽ được Đại hội Đảng XIII thông qua, Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các chiến lược này. Do đó, trong chức năng, nhiệm vụ của mình, Cục cần dành thời gian, lực lượng, tập trung trí tuệ để tham gia góp ý, đề xuất, kiến nghị với Bộ về những vấn đề dài hơi này...” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, Cục trưởng Cục TCDN Đặng Quyết Tiến cho biết, toàn bộ cán bộ công chức, người lao động của đơn vị sẽ nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu năm với quyết tâm cao nhất. “Ngay trong quý I/2021, Cục sẽ quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ việc xây dựng các văn bản hướng dẫn trình Bộ ban hành để các chính sách, quy định sớm đi vào cuộc sống” – ông Tiến nhấn mạnh.

Đã chủ động cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, xếp loại doanh nghiệp, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bên cạnh việc thành lập, tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra, Cục Tài chính doanh nghiệp đã chủ động thực hiện các báo cáo cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính, kinh doanh không có hiệu quả, lỗ, mất vốn của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, để cơ quan đại diện chủ sở hữu kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...

Diệu Thiện