Cụ thể, tính đến ngày 22/6/2023, bảo hiểm xã hội (BHXH) 2 địa phương là Hà Nội và Hà Nam triển khai làm điểm đã tiếp nhận và giải quyết 40.338 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.403 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Hơn 40.000 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT qua các thủ tục liên thông
Trao giấy khai sinh, thẻ BHYT qua thủ tục hành chính liên thông cho phụ huynh có con mới sinh tại tỉnh Hà Nam. Ảnh: BHXH Việt Nam

Trong đó, BHXH TP. Hà Nội đã tiếp nhận: 33.548 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, với tỷ lệ hồ sơ hợp lệ đạt 98% qua thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi"; 922 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, với tỷ lệ 36% hồ sơ hợp lệ qua thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng".

BHXH tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận: 6.790 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, vởi tỷ lệ hồ sơ hợp lệ đạt 97%; 481 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, với tỷ lệ hợp lệ đạt 55% tổng số hồ sơ.

Theo BHXH Việt Nam, việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thông đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân và các cơ quan nhà nước. Người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần nhưng có thể giải quyết được 3 thủ tục kèm theo. Qua đó, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ của người dân đã được giảm đáng kể.

Đối với cơ quan BHXH, giúp giảm áp lực tại bộ phận “Một cửa” của các đơn vị, qua đó giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn; đồng thời tạo công khai, minh bạch trong việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Bên cạnh đó, việc triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông này còn tạo sự phối hợp, gắn kết, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân. Đây cũng là tiền đề để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu triển khai các nhóm thủ tục hành chính liên thông khác, ngày càng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, người lao động.

Ban hành Quy trình liên thông điện tử giải quyết thủ tục hành chính

Để sẵn sàng cho việc triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên trong toàn quốc, BHXH Việt Nam đã ban hành Quy trình liên thông điện tử giải quyết 2 nhóm thủ tục hành chính này. Đồng thời, với tinh thần sẵn sàng cho việc triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính này trên toàn quốc, ngành BHXH đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm, cấu hình các dịch vụ công liên quan; tổ chức tập huấn cho BHXH các tỉnh, thành phố đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả, thống nhất theo quy định; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.