Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử đạt 99%

Thông tin về công tác quản lý hoàn thuế tại hội nghị giao ban công tác thuế 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế những tháng cuối năm 2023, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn, đồng thời đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế GTGT đảm bảo hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Hơn 87 nghìn tỷ đồng tiền thuế đã được hoàn cho doanh nghiệp

Cán bộ, công chức thuế Cục Thuế Bắc Giang rà soát hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp. Ảnh: TN

Tính đến hết ngày 29/8/2023, cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 87.191 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng), bằng 90% so cùng kỳ năm 2022.

Thông tin về số liệu hoàn thuế từng trường hợp cụ thể, Tổng cục Thuế cho biết, đã hoàn cho xuất khẩu là 71.161 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 81,6% tổng số đã hoàn, bằng 82% cùng kỳ năm 2022; đã hoàn cho dự án đầu tư là 15.707 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18% tổng số đã hoàn, bằng 169% cùng kỳ năm 2022; đã hoàn cho trường hợp khác là 323 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,4% tổng số đã hoàn, bằng 94 % cùng kỳ năm 2022.

Thông tin về công tác hoàn thuế điện tử, Tổng cục Thuế cho biết, tính từ ngày 1/1/2023 đến 20/8/2023, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 6.293 trên tổng số 6.336 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận hoàn điện tử là 11.595 hồ sơ trên tổng số 11.651 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn điện tử là 10.576 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 82.446 tỷ đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp

Thông tin về nhiệm vụ công tác hoàn thuế cho doanh nghiệp trong những tháng cuối năm, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp tục đẩy nhanh công tác giải quyết các hồ sơ hoàn thuế GTGT, ngày 9/8/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có Công điện số 07/CĐ-TCT yêu cầu các cục trưởng cục thuế khẩn trương thực hiện một số công việc liên quan đến công tác phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế, sắp xếp, bố trí bổ sung cán bộ công chức tham gia giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT để đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế, nhất là hồ sơ của các doanh nghiệp xuất khẩu, đảm bảo đến hết tháng 9/2023, kết quả hoàn thuế GTGT đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2022.

Hơn 87 nghìn tỷ đồng tiền thuế đã được hoàn cho doanh nghiệp
Lãnh đạo, cán bộ công chức thuế Cục Thuế Hà Nội rà soát hồ sơ hoàn cho doanh nghiệp. Ảnh: TN

Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có Thông báo số 588/TB-TCT ngày 28/8/2023 giao Vụ Chính sách chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị và các cục thuế địa phương rà soát, tổng hợp toàn bộ các vướng mắc, bất cập về chính sách pháp luật liên quan tới công tác hoàn thuế GTGT tại luật, nghị định, thông tư và đề xuất phương án để báo cáo Tổng cục, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo thông thoáng, dễ thực hiện, nhằm tháo gỡ khó khăn kịp thời cho người nộp thuế. Đồng thời phân định rõ trách nhiệm của người nộp thuế và trách nhiệm của cán bộ, công chức thuế trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngoài ra, triển khai các công việc liên quan để làm việc với Ủy ban Tài chính - Ngân sách (UBTCNS) của Quốc hội về công tác hoàn thuế GTGT, ngày 28/7/2023, Tổng cục Thuế đã có Thông báo số 539/TB-TCT phân công các vụ, đơn vị triển khai ngay các công việc liên quan.

Được biết, ngày 22/8/2023 vừa qua, Tổng cục Thuế đã tham gia cùng Đoàn công tác của UBTCNS làm việc với các cục thuế tỉnh, thành phố: Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn. Trên cơ sở kết quả làm việc của đoàn công tác tại các địa phương, Tổng cục Thuế đã đề nghị các địa phương tiếp tục cung cấp các hồ sơ còn thiếu chưa cung cấp theo đề nghị của Đoàn công tác, đồng thời hoàn thiện số liệu, nội dung báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách và Bộ Tài chính.