nopthuedientuok.jpg

Đã có 99,59% số doanh nghiệp đang hoạt động tham gia dịch vụ khai thuế điện tử. Ảnh: TL

Thời gian qua, Tổng cục Thuế liên tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; hoàn thuế điện tử…

Đến nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, đến nay đã có 825.724 doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,59% số DN đang hoạt động; số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 1/1/2021 đến ngày 19/5/2021 đã lên tới hơn 9 triệu hồ sơ.

Cùng với đó, ngành Thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động DN tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 19/5/2021, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 819.592 DN, đạt tỷ lệ 98,85%.

Tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 19/5/2021, đã có 1,77 triệu giao dịch nộp thuế điện tử thông qua hệ thống các ngân hàng, với số tiền trên 317 nghìn tỷ đồng và 13,4 triệu USD.

Tổng cục Thuế cho biết thêm, tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 19/5/2021, đã có 6.040 DN tham gia hoàn thuế điện tử trên tổng số 6.206 DN, đạt 97,33% số DN được hoàn thuế./.

Văn Tuấn