FTSE Vietnam Index: HSG được thêm vào, DXG được đưa ra

Theo các chuyên gia của VNDIRECT, đối với việc tái cơ cấu FTSE ETF, HSG đủ điều kiện để được đưa vào danh mục ETF khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index. Ngược lại, DXG sẽ bị đưa ra khỏi FTSE ETF sau khi rơi vào diện cảnh báo của HOSE do lợi nhuận âm trong năm 2020.

VNDIRECT ước tính, FTSE ETF sẽ mua vào khoảng 2,7 triệu cổ phiếu HSG, và bán khoảng 4,0 triệu cổ phiếu DXG trong đợt tái cơ cấu ETF lần này.

ETF

V.N.M ETF: PDR, HSG và KDH có thể được thêm vào danh mục

Dựa trên dữ liệu tính đến ngày 21/5/2021, VNDIRECT ước tính PDR, HSG và KDH sẽ được thêm vào V.N.M ETF trong đợt xem xét này, khi các cổ phiếu này đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để trở thành cổ phiếu thành phần của MVIS Index, là chỉ số cơ sở của quỹ V.N.M ETF.

ETF

VNDIRECT ước tính tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam trong quỹ sẽ ở mức 70% với số cổ phiếu là 19.

VNDIRECT ước tính PDR, HSG và VNM sẽ có lực mua ròng lớn nhất về giá trị từ 2 quỹ ETF, trong khi HPG và NVL sẽ chịu áp lực bán ròng mạnh trong kỳ xem xét quý II/2021 này./.

Thái Duy