Theo đó, số cổ phiếu chào bán lần này có tổng giá trị tính theo mệnh giá là 28 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Công ty Cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc có trụ sở tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Công ty có vốn điều lệ 56 tỷ đồng, sản xuất kinh doanh Hydrogen Peroxide (H2O2), kinh doanh phân bón phục vụ nông nghiệp, các loại hóa chất khác. Công ty cũng xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất và phân bón, nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, máy móc thiết bị liên quan./.

Hồng Quyên