Ảnh minh họa. Nguồn: TL.
Ảnh minh họa. Nguồn: TL.

Đường là một trong 4 mặt hàng Việt Nam được phép áp dụng hạn ngạch thuế quan khi gia nhập WTO.

Thực hiện cam kết xóa bỏ hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020.

Theo đó, khoản 1 Điều 1 quy định không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (mã HS 1701) có xuất xứ từ các nước ASEAN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tại khoản 2 Điều 1 quy định số lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN (theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN) không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công thương công bố theo cam kết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) áp dụng với các nước WTO.

Để được áp dụng, việc nhập khẩu đường từ các nước ASEAN theo Thông tư 23/2019/TT-BCT cần có Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (C/O mẫu D).