thu phí, giá dịch vụ

Các trạm thu phí vẫn được sử dụng vé cũ để thu phí (giá dịch vụ) cho đến khi có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Trước đó, Bộ Tài chính nhận được công văn số 14808/BGTVT-TC về việc thống nhất sử dụng vé của các dự án BOT đã in. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thống nhất kể từ ngày 1/1/2017 khi phí sử dụng đường bộ chuyển thành giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bộ GTVT cũng đề nghị, các trạm đang thu hoặc chưa thu nhưng vé đã in trên cơ sở thống nhất với các quan thuế theo quy định, vẫn sử dụng vé cũ để thu cho đến khi có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính; đối với trạm cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương mức thu từ 1/1/2017 đã bao gồm cả thuế GTGT.

Còn các trạm thu hoặc chuẩn bị thu, chưa in vé trên cơ sở thống nhất với cơ quan thuế theo quy định thì hướng dẫn, tạo điều kiện thỏa thuận mẫu vé cho các đơn vị được nhanh chóng, thuận lợi.

Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các trạm thu khi phí sử dụng đường bộ chuyển thành giá dịch vụ sử dụng đường bộ, trên cơ sở ý kiến của Bộ GVT tại công văn số 14808, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện kể từ ngày 1/1/2017 như sau:

Đối với các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án xây dựng đường bộ có các trạm thu đang thu hoặc chưa thu phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ nhưng đã in vé thu phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ và đã thông báo phát hành vé với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 39/2014/TT-BTC, thì tiếp tục sử dụng vé đã thông báo phát hành để thu phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ cho đến khi có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính cho phép điều chỉnh mức giá dịch vụ; đối với trạm cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương mức thu từ ngày 1/1/2017 đã bao gồm cả thuế GTGT.

Trường hợp các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án xây dựng đường bộ có các trạm thu chưa in và chưa thông báo phát hành phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ với cơ quan thuế theo quy định thì đề nghị Bộ GTVT thông báo cho các đơn vị liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn về việc in, thông báo phát hành thu phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ./.

Đức Minh