An Giang

Cán bộ hải quan rà soát tờ khai nhập khẩu của DN đảm bảo thực hiện đúng quy định của nhà nước. Ảnh: Kim Phượng

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, trong quá trình hoạt động nghiệp vụ, hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (DN), một số đơn vị hải quan tỉnh, thành phố có gặp vướng mắc liên quan đến khai thuế suất thuế xuất khẩu (XK) ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, việc khai báo thuế suất trên tờ khai hải quan xuất khẩu đối với 7 nhóm hàng đã được chi tiết mã hàng 8 chữ số tại nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

Theo đó, người khai hải quan khai mã hàng hóa của hàng hóa XK tương ứng với mã hàng 8 chữ số của hàng hóa đó tại nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế XK, tại chỉ tiêu “Thuế suất”: hệ thống sẽ tự động xác định thuế suất 5%. Trường hợp hàng hóa có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm.

Liên quan đến khai báo thuế suất trên tờ khai hải quan XK đối với các mặt hàng được xác định thuộc nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP nhưng chưa được chi tiết mã hàng 8 chữ số tại nhóm hàng số thứ tự 211, các cục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 9744/TCHQ-TXNK (ngày 12/10/2016) của Tổng cục Hải quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp các mặt hàng XK được chi tiết mã hàng 8 chữ số tại nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP đã khai thuế suất 0% để xác định các mặt hàng này có phải áp dụng mức thuế suất thuế XK 5% hay không.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố niêm yết công văn hướng dẫn nêu trên tại trụ sở cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện./.

Ngọc Linh