trái phiếu chính phủ

Dự báo diễn biến thị trường trái phiếu chính phủ trong quý II sẽ xuất hiện một số yếu tố không thuận lợi như quý I. Ảnh: T.L

Theo Bộ Tài chính, trong quý I/2013, tình hình thị trường thuận lợi cho công tác huy động vốn, lãi suất huy động giảm ở tất cả các kỳ hạn (trên 100 điểm so với thời điểm ngày 01/01/2014).

Dự báo diễn biến thị trường trái phiếu chính phủ trong quý II sẽ xuất hiện một số yếu tố không thuận lợi như quý I, do các ngân hàng thương mại đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng với mục tiêu đến hết quý II đạt kế hoạch tăng trưởng tín dụng đã đề ra, nên nguồn vốn khả dụng để mua Trái phiếu chính phủ sẽ giảm. Mặt khác các nhà đầu tư nhận định lãi suất Trái phiếu chính phủ đang ở mức thấp, nên kém hấp dẫn thị trường.

Với dự kiến kế hoạch huy động trong quý II khoảng 80.000 đến 100.000 tỷ đồng (trong đó trong tháng 4 khoảng 34.000 đến 36.000 tỷ đồng), Bộ Tài chính đề nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan để theo dõi chặt diễn biến thị trường, kịp thời có những giải pháp phù hợp nhằm phấn đấu đạt kế hoạch huy động./.

Hoàng Lâm